Thanksgiving Trí na Blianta i Meiriceá

Laethanta Saoire

Is breá liom an stair ar feadh an tsaoil, is breá liom ailt a scríobh faoin am atá thart agus ábhair pholaitiúla suimiúla, go háirithe nuair a thrasnaíonn an dá cheann.

Tá na fréamhacha le Buíochas a Thabhairt agus le Ceiliúradh Ársa

Is seanchleachtadh é lá Altaithe a chur ar leataobh a bhí á chleachtadh ar fud an domhain ó aimsir ársa. Is é an bunsmaoineamh atá taobh thiar de laethanta saoire Altaithe ná go mbaileodh daoine le chéile mar phobal agus go nglacann siad buíochas as na beannachtaí a bhronn an Uilechumhachtach ar an bpobal.

Cé go raibh an urnaí agus an t-adhradh ina gcuid de ghnásanna dá leithéid go stairiúil, ba mhór an fócas go traidisiúnta do na deasghnátha seo an ceiliúradh pobail agus an spraoi. D’oibrigh muintir an phobail go dian agus d’éirigh go maith leo mar sin is am é an lá le buíochas a ghabháil as na beannachtaí a fuarthas agus ceiliúradh a dhéanamh ar na beannachtaí a fuarthas as a gcuid iarrachtaí.Déantar comóradh buíochais, níos minice ná a mhalairt, san fhómhar tar éis fómhar maith. I sochaithe talmhaíochta, ní hamháin slí bheatha na ndaoine, ach go minic a saol ag brath ar fómhar maith. Agus chiallaigh fómhar flúirseach slándáil eacnamaíoch don bhliain atá le teacht, mar go mbeadh an bia is gá acu chun an saol a chothú.

Aimiréil Spáinneach Pedro Menendez de Aviles - Bunaitheoir Naomh Agaistín, FL

Aimiréil Spáinneach Pedro Menendez de Aviles - Bunaitheoir Naomh Agaistín, FL

Cóipcheart an Ghrianghraif Chuck Nugent

Céad Buíochas i St. Augustine, Florida i 1565

Ní féilte fómhar iad gach ceiliúradh Thanksgiving. Tharla an chéad cheiliúradh Thanksgiving a taifeadadh sna Stáit Aontaithe i St. Augustine, Florida ar 8 Meán Fómhair, 1565.

Ba é seo an dáta a thit an Aimiréil Spáinneach Pedro Menendez de Aviles agus a pháirtí ancaire amach ó chósta Florida agus tháinig i dtír chun tús a chur le coilíneacht.

Ba é an chéad ghníomh oifigiúil de chuid Aviles ná an talamh a éileamh don Spáinn in ainm an Rí Philip II. Ba é an chéad ghníomh eile a bhí aige ná an 500 go 700 fear, bean agus leanbh a bhailiú a bhí in éineacht leis ar an turas seo chun coilíneacht a bhunú i bhFlorida agus chun Aifreann a cheiliúradh chun buíochas a ghabháil as turas rathúil agus tuirlingt.

Bhí béile acu ansin, ar thug na hIndiaigh cuireadh do na hIndiaigh, a bhí i láthair nuair a tháinig siad, chun a dturas rathúil a cheiliúradh.

Ba chóir a thabhairt faoi deara gurbh é urramú an Altaithe i San Agaistín, Florida i 1565 an chéad cheiliúradh a taifeadadh agus is dócha gurb é an chéad cheiliúradh Eorpach Buíochais sna Stáit Aontaithe anois.

Mar sin féin, bhí na Meiriceánaigh Dhúchasacha a shocraigh an Leathsféar Thiar na mílte bliain sular tháinig na hEorpaigh ag ceiliúradh, mar a bhí grúpaí eile ar fud an domhain, fómhar maith agus imeachtaí rathúla eile ag buíochas a ghabháil agus ag ceiliúradh de ghnáth le bia a bheith mar chuid lárnach de. an chuid cheiliúrtha den imeacht.

Céad Buíochas ag Plandáil Berkeley in Achadh an Iúir

Tharla imeacht den chineál céanna ar 4 Nollaig, 1619, nuair a tháinig an Captaen John Woodlief agus grúpa de 37 lonnaitheoirí i dtír ar Phlandáil Berkeley in Achadh an Iúir tar éis turas deacair ó Shasana.

Cosúil le Coilíneacht Jamestown níos luaithe, bhí tacaíocht ag an ngrúpa seo ó infheisteoirí i Sasana a mhaoinigh an turas le súil airgead a bhaint as an bhfiontar coilíneachta.

Mar sin féin, ba fhir chreidimh iad na hinfheisteoirí seo chomh maith le fir ghnó saolta. B'iad na horduithe scríofa a tugadh don Chaptaen Woodlief nuair a d'imigh sé go raibh siad, ar thuirlingt rathúil, le titim láithreach ar a nglúine agus buíochas a ghabháil le Dia.

Níl aon taifead ar fhéile, ach tar éis a gcuid paidreacha, is mó an seans go ndearna siad an ócáid ​​​​chun scíth a ligean agus taitneamh a bhaint as a gcéad béile ar thalamh tirim i gceann seachtainí.

'The First Thanksgiving' péintéireacht le Jean Leon Gerome Ferris (18631930). Le caoinchead ó WikiPedia http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_First_Thanksgiving_Jean_Louis_Gerome_Ferris.png

Íomhá Fearainn Phoiblí

Na hOilithrigh agus na Coilíneachta Times

Ar ndóigh, tá a fhios ag gach duine faoin gcéad Thanksgiving do na hOilithrigh inar eisigh an Gobharnóir William Bradford forógra ag treoir do gach duine sa phobal teacht le chéile chun buíochas a thabhairt ar an Déardaoin, 29 Samhain, 1623, as an gcéad fómhar rathúil ag an gcoilíneacht.

Murab ionann agus cheiliúradh Thanksgiving Plandáil Naomh Agaistín agus Berkeley, ba féile fómhar é an ceiliúradh i gCoilíneacht Plymouth inar thug na coilíneoirí buíochas as fómhar luachmhar.

D’fhan an Altaithe mar ghnó áitiúil éagsúil sna Stáit Aontaithe ar feadh na tréimhse coilíneachta. Le linn Réabhlóid Mheiriceá , d'iarr Comhdháil na Mór-Roinne lá náisiúnta Altaithe tar éis bua mór an Airm Ilchríochach ag Cath Saratoga sa bhliain 1777 .

Portráid George Washington le Gilbert Stewart ( http://ga.wikipedia.org/wiki/File:Gilbert_Stuart_Williamstown_Portrait_of_George_Washington.jpg )

Portráid George Washington le Gilbert Stewart ( http://ga.wikipedia.org/wiki/File:Gilbert_Stuart_Williamstown_Portrait_of_George_Washington.jpg )

Eisíonn George Washington an Chéad Fhorógra Buíochais ó Rialtas Mheiriceá

Ar 3 Deireadh Fómhair, 1789, beagán le cois bliain tar éis don Bhunreacht a bheith ceadaithe ag na stáit agus cúig mhí tar éis dó a bheith faoi mhionn mar an chéad Uachtarán faoin mBunreacht, d'eisigh George Washington an chéad Fhorógra Buíochais ón rialtas nua. Déanann an chéad alt den Fhorógra cur síos ar na rudaí a bhí ar na Meiriceánaigh a bheith buíoch as a rá:

' DE BHRÍ go bhfuil sé de dhualgas ar na náisiúin go léir deonú Dé Uilechumhachtaigh a admháil, géilleadh dá thoil, bheith buíoch dá shochair, agus a chosaint agus a fhabhar a ghuí go humhal; agus De bhrí gur iarr an dá Theach Comhdhála, ag a gcomhchoiste, orm 'Lá NÍOSPACHTA agus PAIDREACHA POIBLÍ a mholadh do mhuintir na Stát Aontaithe, le tabhairt faoi deara ag admháil le croíthe buíoch as fabhair iomadúla agus comhartha an Dé Uilechumhachtaigh, go háirithe trí dheis a thabhairt dóibh go síochánta foirm rialtais a fheidhmiú ar mhaithe lena sábháilteacht agus a sonas: '

Tá sé suimiúil a thabhairt faoi deara gur rith an Chomhdháil an rún ag iarraidh ar an Uachtarán Washington

'Lá TAIMHNEACHAIDH AGUS PHRÍOBHÁLACH PHOIBLÍ a mholadh do mhuintir na Stát Aontaithe, le tabhairt faoi deara le buíochas ó chroí a ghabháil le fabhair iomadúla Dé Uilechumhachtaigh,'

beagnach díreach tar éis dóibh Bille na gCeart a rith, ar a raibh an abairt 'Ní dhéanfaidh an Chomhdháil aon dlí maidir le bunú reiligiúin, sa Chéad Leasú air, ' agus chuir sé chuig an Uachtarán é le cur ar aghaidh chuig na stáit lena daingniú.

Ar a sheal, tar éis don Uachtarán Washington ordú a thabhairt dá Rúnaí Stáit, Thomas Jefferson, na treoracha riachtanacha a ullmhú agus an Bille um Chearta a chur ar aghaidh chuig na stáit, ar aghaidh, ar 3 Deireadh Fómhair, 1789, chun freagra a thabhairt ar iarratas Thanksgiving ón gComhdháil trína eisiúint. Forógra.

D'fhógair an tUachtarán George Washington Lá Náisiúnta Buíochais amháin eile le linn a théarma oifige agus lean formhór a chomharbaí a chomharba trí fhorógra amháin nó níos mó Altaithe a eisiúint le linn a dtéarma oifige. D’athraigh na dátaí agus níor eisigh aon Uachtarán na forógraí go bliantúil go dtí gur eisigh an tUachtarán Lincoln a chéad Fhorógra Buíochais in 1862 ag airde an Chogaidh Chathartha agus an dara ceann i 1863 ina dhiaidh sin.

Ó Fhorógra Lincoln i 1862, tá An Traidisiún ag iarraidh ar na hUachtarán Forógra Buíochais a Eisiúint Gach Bliain

Mar sin féin, is minic a d’eisigh na stáit agus na rialtais áitiúla éagsúla Forógraí Buíochais agus mar sin deineadh comóradh oifigiúil ar bhuíochas in áit amháin nó níos mó i SAM gach bliain, idir an dara forógra de chuid George Washington i 1795 agus forógra Lincoln i 1862 fiú nuair nár fhógairt an tUachtarán náisiúnach. urramú.

Ó 1863 ar aghaidh, d’eisigh gach Uachtarán forógra bliantúil ag iarraidh ar mhuintir an náisiúin lá náisiúnta buíochais a cheiliúradh. Agus, cé nach gá a bheith faoi deara ag gach duine, tháinig an saoire de réir a chéile ina saoire a cheiliúradh go náisiúnta ar an lá céanna gach bliain.

Ba é an lá céanna an lá a d’fhógair an tUachtarán an bhliain sin agus, ós rud é go raibh an rogha dáta de réir an Uachtaráin, ba ghnách leis an lá a athrú ó bhliain go bliain ar dtús.

Ainneoin dáta an Altaithe a bheith ag athrú ó bhliain go bliain, bhí an claonadh ann é a chur sa bhFómhar níos minice ná a mhalairt agus is i mí na Samhna nó go luath i mí na Nollag na dátaí is minice a roghnaíodh.

Le himeacht ama, ba é an Déardaoin an lá roghnaithe agus ba é an dara Déardaoin deireanach i mí na Samhna, an Déardaoin deiridh i mí na Samhna nó an chéad Déardaoin i mí na Nollag an dáta a bhí de ghnáth.

Athruithe i dTeicneolaíocht agus sa Gheilleagar De bharr Athruithe ar Chustaim Saoire

Faoi dheireadh an naoú haois déag, bhí tús curtha le feabhsuithe ar iompar agus ar chumarsáid chun an tír a aontú ar bhonn tráchtála.

Mar gheall air seo, chomh maith le hioncam ag ardú agus meánaicme ag ardú, d’éirigh an Nollaig ina lá saoire níos tuataí agus níos tráchtála seachas ina saoire reiligiúnach amháin. Tháinig méadú ar bhronntanais Nollag agus ar iarrachtaí na miondíoltóirí chun bronntanais a chur chun cinn.

Agus é gar don Nollaig, thosaigh Thanksgiving mar thús do shéasúr tráchtála na Nollag mar a thosaigh miondíoltóirí ag cur na Nollag chun cinn ar an lá tar éis Thanksgiving. Ba é an Aoine i ndiaidh Altaithe tús neamhoifigiúil shéasúr siopadóireachta na Nollag.

Déanta na fírinne, bhí baint chomh dlúth sin ag an Aoine i ndiaidh Altaithe le tús shéasúr siopadóireachta na Nollag gur chloígh na miondíoltóirí agus na tomhaltóirí araon leis an nós amhail is dá mba dhlí é agus níorbh go dtí an dara leath den fhichiú haois a thosaigh miondíoltóirí ar dtús. ag cur taispeántais Nollag ar bun agus thosaigh siad ag cur siopadóireacht Nollag chun cinn roimh Thanksgiving.

I dtús an fichiú haois tháinig peil choláiste agus ghairmiúil chun cinn freisin, rud a tháinig chun bheith ina spórt d'fhoireann an fhómhair a raibh an-tóir air. Ós rud é gur saoire é a raibh lá saoire ag formhór na ndaoine ón obair agus a tharla san Fhómhar, ní fada go raibh an-tóir ar chluichí peile ar Thanksgiving.

De réir mar a thosaigh an fichiú haois thosaigh an pheil chomh mór mar chuid de Thanksgiving agus a bhí an Tuirc agus a thosaigh daoine ag freastal ar chluichí peile ar Thanksgiving ar dtús agus, le teacht an raidió agus teilifíse níos déanaí, ag suí sa bhaile ag éisteacht le nó ag féachaint ar chluichí tar éis dinnéir.

Mar gheall ar an ngá atá le cluichí peile a phleanáil agus a sceidealú, le siopaí a mhaisiú, le cur chun cinn siopadóireachta a thosú agus le paráidí Lá an Altaithe a sceidealú ar nós Paráid cáiliúil Lá Altaithe Macy a thosaigh i 1926, chuir sé iallach ar na hUachtarán socrú a dhéanamh ar dháta socraithe gach bliain agus go ba ghearr go raibh an Déardaoin deiridh i mí na Samhna.

Uachtarán Franklin Roosevelt

Uachtarán Franklin D. Roosevelt

Uachtarán Franklin D. Roosevelt

Grianghraf Fearainn Phoiblí Le caoinchead ó WikiPedia

Briseann an tUachtarán Franklin Roosevelt Traidisiún agus Frithghníomhaíonn na Daoine

Bhí cúrsaí go breá go dtí 1939 agus iarrachtaí an Uachtaráin Franklin D. Roosevelt an geilleagar a bhainistiú le linn an Spealadh Mhóir.

Agus an Spealadh Mór thart ar feadh beagnach deich mbliana agus go leor daoine ag titim creiche ar an smaoineamh Keynesian go raibh caiteachas tomhaltóirí ar cheann de na heochracha chun deireadh a chur leis an Spealadh, bhí imní ar roinnt miondíoltóirí móra, agus Thanksgiving ag titim ar 30 Samhain an bhliain sin, rud a chuirfeadh tús le séasúr siopadóireachta na Nollag isteach i mí na Nollag, go ndéanfaí dochar do dhíolacháin.

Mar sin rinne ceannairí go leor de na siopaí móra sa Chomhlachas Náisiúnta um Earraí Tirim Miondíola (NRDGA) achainí ar an Uachtarán Roosevelt Thanksgiving a aistriú ar ais seachtain go dtí Déardaoin 23 Samhain, 1939.

Chomhlíon Roosevelt a n-iarratas ach chuir go leor gnólachtaí beaga agus gnólachtaí eile ina choinne láithreach, cosúil le cuideachtaí féilire a bhí tar éis féilirí a phriontáil don bhliain seo chugainn cheana féin le Thanksgiving mar an Déardaoin deiridh i mí na Samhna, chomh maith le coláistí a raibh cluichí peile sceidealta acu do mhí na Samhna. 30ú.

Bhí an oiread sin gnáthshaoránaigh trína chéile chomh maith, gur tháinig scoilt ar an náisiún maidir le Lá an Altaithe a cheiliúradh. Bhí an fhreasúra chomh mór sin go ndearna go leor gobharnóirí agus méaraí iarracht an tUachtarán a shárú trína gcuid forógraí féin a eisiúint ag dearbhú gurb é an 30 Samhain dáta an Altaithe ina stát.

I 1940, bhí na ceithre Dhéardaoin is gnách i mí na Samhna ach d’aistrigh an tUachtarán Roosevelt Thanksgiving ar ais arís seachtain in iarracht le séasúr siopadóireachta na Nollag a shíneadh. Mar sin féin, tar éis an ghnímh seo chun an dáta a aistriú an dara bliain as a chéile, d’ardaigh freasúra an phobail chomh mór sin gur cuireadh iallach ar an Uachtarán Roosevelt cúlú agus comhréiteach a dhéanamh in ainneoin go raibh tromlaigh Dhaonlathacha aige sa dá Theach Comhdhála.

An bhliain dár gcionn, 1941, rith an Chomhdháil bille, a shínigh an tUachtarán Roosevelt ina dhlí, ag déanamh saoire Chónaidhme do Thanksgiving agus ag socrú an dáta mar an ceathrú Déardaoin i mí na Samhna. Chiallaigh an comhréiteach seo go mbeadh Thanksgiving go ginearálta faoin Déardaoin deiridh i mí na Samhna mar, cosúil le formhór na míonna, ní tharlaíonn gach lá de ghnáth ach ceithre huaire sa mhí.

Nuair is é an ceathrú Déardaoin an Déardaoin deiridh is gnách timpeall leath seachtaine fágtha sa mhí (i 1940 thit sé ar an 28 Samhain ag fágáil níos lú ná ceithre seachtaine chun siopadóireacht a dhéanamh roimh an Nollaig). Ar na cúpla uair nuair a bhíonn cúig Déardaoin ag Samhain, déantar ceiliúradh ar Thanksgiving ar an gceathrú Déardaoin mar thoradh ar cheithre seachtaine siopadóireachta roimh an Nollaig.

Tá Dáta an Bhuíochais Socraithe Anois Agus Tús Séasúr Siopadóireachta na Nollag Níos faide leis féin de réir a chéile

Cé go gceanglaíonn an dlí ar an Uachtarán fós forógra oifigiúil a eisiúint ag iarraidh ar mhuintir na Stát Aontaithe lá Altaithe a urramú agus a cheiliúradh, ceanglaíonn an dlí céanna air freisin an ceathrú Déardaoin i mí na Samhna a fhógairt mar lá don náisiún a urramú. Buíochas.

Maidir le siopadóireacht na Nollag, is lá traidisiúnta d'fhuadar siopadóireachta é an Aoine i ndiaidh Altaithe fós agus tugtar fós air Aoine dubh mar is é an lá a bhogann leabhair chuntasaíochta go leor miondíoltóirí isteach sa dubh agus léiríonn siad brabús (cé go bhfuil an Luan tar éis Thanksgiving san iomaíocht don teideal seo mar, ós rud é go ndúnann go leor fostóirí anois le haghaidh Déardaoin agus Dé hAoine araon, rud a thugann Lá Altaithe 4 dá bhfostaithe dá bharr. deireadh seachtaine, is é an chéad rud a dhéanann go leor fostaithe tar éis dóibh filleadh ar an obair Dé Luain ná logáil isteach ar ríomhaire an chomhlachta ag a ndeasc agus tosú ar a gcuid siopadóireachta Nollag ar líne).

Agus, chomh fada agus is tús le séasúr siopadóireachta na Nollag, breathnaíonn miondíoltóirí é seo níos mó sa bhrabús ná mar a dhéantar go praiticiúil mar go bhfuil miondíoltóirí ag tosú níos mó ar mhaisiúcháin a thaispeáint go mall agus ceannach na Nollag a chur chun cinn ag tosú tamall tar éis Lá Saothair i mí Mheán Fómhair agus go bhfuil siad faoi lán seoil. don Nollaig faoin lá tar éis Oíche Shamhna. Agus is saoire do dhaoine fós Oíche Shamhna nach mbaineann leis an Uachtarán, na Gobharnóirí nó na Méaraí forógraí a eisiúint ag iarraidh orainn é a urramú nó dlíthe a luafaidh cathain a bheidh sé le comhlíonadh.