33 Dlíthe Spioradálta na Cruinne

Féinfheabhsú

33 dlíthe spioradálta na cruinne

Is é an rud is dothuigthe faoi na cruinne ná go bhfuil sé sothuigthe. - Albert Einstein

Tá eolas ag an gcuid is mó dínn ar dhlíthe an nádúir, ar a dtugtar dlíthe fisiciúla freisin, mar a mhúintear iad ar scoil. Déileálann siad le gach idirghníomhaíocht fhisiciúil a tharlaíonn sa Cruinne seo. Is conclúidí iad dlíthe fisiciúla atá bunaithe ar bhreathnuithe agus ar thurgnaimh thar thréimhse fhada agus atá bailíochtaithe ag an bpobal eolaíochta. Cuimsíonn siad dlí na domhantarraingthe agus trí dhlí gluaisne Newton.

Ar an láimh eile, is treoirlínte iad dlíthe spioradálta na Cruinne nó na ndlíthe Uilíocha maidir le hiompar daonna inghlactha agus do-ghlactha. Insíonn siad dúinn conas a théann ár n-iompar i bhfeidhm ar ár saol agus feidhmíonn siad mar phrionsabail maidir le maireachtáil cheart.Díreach cosúil le dlíthe fisiciúla, ní dhéanann na dlíthe Uilíocha idirdhealú idir saibhir agus bocht, óg agus aosta, fir agus mná, nó daoine cumhachtacha agus laga. Baineann sé go haonfhoirmeach le gach duine agus feidhmíonn sé mar bhealach chun ceartas agus cothroime a sholáthar sa saol seo.

Stair bheag…

Liostáladh na dlíthe Uilíocha ar dtús sa leabhar, an Kybalion , a foilsíodh i 1908. Sonraíonn an leabhar seo ar fhealsúnacht Hermetic 7 ndlí na Cruinne. Níos déanaí, d’fhoilsigh go leor údar a gcuid leaganacha agus liostaí de dhlíthe Uilíocha thar na blianta.

Foilsithe i 1998 ag an Dr. Norma Milanovich & Dr. Shirley McCune, an leabhar dar teideal '' ' Cuirfidh an Solas Saor tú '' ' leathnaíonn sé ar chatalóg na ndlíthe Uilíocha agus liostaítear 12 dhlí bhunúsacha agus 21 fho-dhlí. Cuir le chéile, tugtar an 33 Dlíthe Spioradálta na Cruinne .

33 Dlíthe Spioradálta na Cruinne

Baineann dlíthe spioradálta na Cruinne ní amháin leis na heintitis fhisiciúla ach leis na cinn neamhfhisiceacha freisin. Is é sin, sa bhreis ar gach rud beo agus neamhbheo a chur san áireamh sa chruinne seo, tá feidhm ag na dlíthe go cothrom maidir le haonáin doláimhsithe amhail mothúcháin, smaointe agus mothúcháin.

Is iad na 12 dhlí Uilíocha:

 1. Dlí na hAonachta Dhiaga
 2. Dlí na Creathadh
 3. An Dlí Gníomhaíochta
 4. Dlí na Comhfhreagrais
 5. Dlí Cúis agus Éifeacht
 6. Dlí an Chúitimh
 7. Dlí an Mhealltachta
 8. An Dlí maidir le hAistriú Fuinnimh Suthain
 9. Dlí na Relativity
 10. Dlí na Polarity
 11. Dlí na Rithim
 12. Dlí Inscne

Is iad na 21 fho-dhlí Uilíocha:

 1. Mian le hArdchumhacht
 2. Carthanas
 3. Trócaire
 4. Misneach
 5. Tiomnú
 6. Creideamh
 7. Maithiúnas
 8. Flaithiúlacht
 9. Grásta
 10. Macántacht
 11. Dóchas
 12. Aoibhneas
 13. Cineáltas
 14. Ceannaireacht
 15. Noninterference
 16. Foighne
 17. Moladh
 18. Freagracht
 19. Féin-Ghrá
 20. Go raibh maith agat
 21. Grá neamhchoinníollach

12 Dlíthe na Cruinne

Creidtear go bhfuil na dlíthe seo a rialaíonn folláine spioradálta gach duine sa Cruinne seo ann ó thús ama. Tá siad intreach agus do-athraithe agus bhí aithne acu ar chultúir ársa a raibh cónaí orthu. Díorthaítear cuid de na dlíthe seo ó Ho’oponopono, teicníc machnaimh a thagann ó chultúr ársa Haváí le haghaidh athmhuintearais agus maithiúnais. Tá baint ag cúpla ceann eile leis an bhfealsúnacht Heirméiteach ó chultúr na hÉigipte mar a thuairiscítear in an Kybalion .

1. Dlí na hAonachta Dhiaga

Cuireann an chéad cheann de na dlíthe Uilíocha béim ar idirnascthacht gach rud sa Cruinne seo. Cuimsíonn sé seo daoine, rudaí, smaointe, mothúcháin agus gníomhartha. De réir an dlí, tá siad seo go léir fite fuaite lena chéile agus bíonn tionchar ag aon athrú ar an status quo ar gach rud eile.

Is deacair dúinn é seo a thuiscint; a thuiscint conas a rachaidh fiú ár gcuid smaointe agus mothúchán i bhfeidhm ar shaol daoine eile timpeall orainn. Déan an dlí seo a thástáil trí bheith cineálta agus atruach le daoine a mbíonn tú i dteagmháil leo agus tabhair faoi deara an t-athrú ar a n-iompar agus a saol.

Is í an loighic atá taobh thiar den dlí seo ná go bhfuilimid uile cruthaithe ó fhoinse dhiaga amháin agus mar sin, táimid go léir mar chuid den chéanna. Go fisiciúil d’fhéadfadh go mbreathnóimis ar leithligh ar ár súile nocht, ach ar leibhéal éigin níos faide ná ár dtuiscint agus ár gcéadfaí, tá ár ndaoine fite fuaite le chéile go rúnda.

2. Dlí an Chreathadh

Is fuinneamh gach rud sa Cruinne seo agus bogann agus creathann sé i bpatrún ciorclach. Arís, folaíonn sé seo gach rud inláimhsithe agus doláimhsithe. Ciallaíonn sé seo go mbíonn minicíocht tonnchrith ag an méid a deirimid, a smaoinímid, a chreidimid nó a dhéanaimid, díreach cosúil lena gcomhghleacaithe sa domhan fisiceach.

Deir an dlí gur féidir ár minicíocht tonnchrith a ardú nó a ísliú bunaithe ar ár ngníomhartha fisiciúla agus mothúchánacha. Agus, is í an mhinicíocht a chreathaimid a chinneann ár dtaithí maireachtála.

Míníonn sé seo an fáth go bhfuil taithí éagsúil ag beirt i bpoist den chineál céanna sa saol. Is é an chúis atá leis seo ná go bhfuil difríochtaí idir minicíochtaí tonnchrith an dá cheann agus go mbíonn taithí saoil níos fearr ag an gceann a bhfuil an mhinicíocht níos airde aige go nádúrtha.

Is é an cleas chun saol níos fearr a mhaireachtáil ná na tonnchrith a ardú ard mar go rachaidh sé le smaointe dearfacha, gníomhais maithe, agus mothúcháin chuiditheacha cosúil le cineáltas, comhbhá, gean, meas, díograis, buíochas, humility agus teas.

3. An Dlí Gníomhaíochta

Tá dlúthbhaint aige le dlí na tarraingthe , insíonn an dlí seo dúinn go gcaithfimid ár ngníomhartha a chur ar chomhréim lenár smaointe agus lenár mothúcháin. Is é sin le rá, ní mór dúinn ár mothúcháin a leanúint trí ghníomhartha spreagtha. Ní féidir ach léiriú a bheith mar thoradh air seo.

Dlí an Chomhfhreagrais

Mar Thuas, Mar sin Thíos. Mar atá laistigh de, Mar sin Gan. Ciallaíonn sé seo go leanann gach rud sa Cruinne seo patrún thar gach toise nó réimse. Is é sin, tá dlíthe comhthreomhara nó comhfhreagracha ag na dlíthe a rialaíonn an domhan fisiceach sa domhan eitneach.

Ó thaobh pearsanta de, is féidir é seo a léirmhíniú mar seo - Tá ár saol chaotic mar tá anord ann. Nuair a bhraitheann muid go bhfuil ár saol ag dul síos an cnoc, is é tionchar díreach na mothúchán diúltach atá á fulaingt againn.

Is é an taobh eile den dlí seo ná go bhfaighimid smacht ar a bhfuil ag tarlú inár ndomhan fisiceach trí thionchar daingean a choinneáil ar ár gcuid mothúchán.

Dlí Cúis agus Éifeacht

Cuireann an dlí seo béim ar an ngaol idir na saolta fisiciúla agus ethereal. Is é sin, an tionchar a bhíonn ag ár ngníomhartha ar ár mothúcháin agus a mhalairt. Níos minice, ní léir an éifeacht láithreach, ach níos déanaí. Ag pointe éigin nó eile, tá siad faoi cheangal teacht ar ais chugainn.

6. Dlí an Chúitimh

Sroicheann tú an méid a chuireann tú. Tá dlúthbhaint aige le dlí na tarraingthe agus le dlí an chomhfhreagrais, tagraíonn an dlí seo do thionchair dhearfacha agus dhiúltacha ár ngníomhais, ár smaointe, ár mothúcháin agus ár gcreideamh maith agus olc. Is fúinne atá sé an dlí seo a úsáid chun luaíochtaí agus beannachtaí a thuilleamh.

7. Dlí an Mhealltachta

An ceann is mó a bhfuil tóir orthu agus iad ar fad ar eolas acu, is é dlí na tarraingthe dlí a thiocfaidh chun do chuid aislingí a léiriú. Is iad áitribh bhunúsacha an dlí seo ná ‘is cosúil le tarraingtí mar’ agus ‘faigheann tú an rud a ndíríonn tú air’. Is é an eochair do léiriú rathúil tuiscint a fháil ar dhlí na tonnchrith, creideamh gan staonadh sa phróiseas agus muinín iomlán i gcumhacht na Cruinne. B’fhéidir go bhfoghlaimeoidh tú níos mó faoi Cad iad na 7 ndlí tarraingthe?

8. An Dlí um Aistriú Fuinnimh Suthain

Tá gach rud sa Cruinne seo i gcónaí ag teacht chun cinn agus ag gluaiseacht. Ní fhanann aon rud mar an gcéanna nó ina stad. Tá sé de chumhacht ag gach duine againn ár saol a athrú chomh maith leis an domhan timpeall orainn chun feabhais, agus ár bhfocail, ár ngníomhartha, ár smaointe agus ár mothúcháin á n-úsáid trínár minicíocht tonnchrith a ardú. Ní mór dúinn cuimhneamh gur féidir le tonnchrith níos airde tonnchrith níos ísle a bháthadh agus a aistriú.

9. Dlí na Relativity

Ní dhéanann an Cruinne idirdhealú idir an mhaith agus an t-olc; ní chruthaíonn sé daoine, rudaí nó imeachtaí foirfe agus lochtacha. Aithnímid rudaí mar rudaí áille agus gránna bunaithe ar an dearcadh atá againn. Agus, tá ár n-aireachtáil bunaithe ar an gconclúid a thugaimid trí rudaí a chur i gcomparáid.

Sula ndéanaimid duine nó rud a shlánú mar rud fiúntach nó fiúntach, caithfimid cuimhneamh gur féidir an rud céanna a fheiceáil i bpeirspictíochtaí éagsúla. Is féidir le buíochas, comhbhá agus meas cabhrú linn é seo a shárú.

10. Dlí na Polarity

Chruthaigh an Cruinne gach a bhfuil ann mar phéirí codarsnachtaí polacha. Den sórt sin mar mhaith agus olc, dearfach agus diúltach, agus grá agus gráin. Tá siad cosúil le dhá thaobh an bhoinn chéanna. Nuair a bhíonn muid ag dul trí phaiste garbh, nuair a bhíonn ár gcuid smaointe agus mothúchán greamaithe ar cheann amháin den speictream mothúchánach, dhéanfadh sé saol maith dúinn dá bhféadfaimis ár bhfócas a athrú go dtí a mhalairt. Trí fhócas ár smaointe a athrú, is féidir linn a bhainistiú chun léargas nua a fháil ar an rud céanna.

11. Dlí Rithim

Déanann an Cruinne iomlán agus gach rud ann creathadh agus bogadh go rithimeach. Cosúil le lá agus oíche, séasúir, agus céimeanna forbartha. Cinntíonn nádúr timthriallach na Cruinne go bhfuil dóchas ann go mbeidh lá níos fearr ann fiú nuair a bheidh muid i lár na céime is measa inár saol. Cuimhnigh ar an rá go rithfidh sé seo freisin agus tú ag mothú síos.

12. Dlí Inscne

Níl baint ar bith aige seo le nádúr gnéasach ár gcomhlachtaí. Deirtear sna dlíthe go bhfuil fuinneamh firinscneach agus baininscneach i ngach rud sa Cruinne seo, cé go n-aithnímid daoine agus rudaí atá bunaithe ar an bhfuinneamh ceannasach. Tá na fuinneamh seo contrártha lena chéile ach comhlánaíonn siad a chéile go maith. Is é an stát idéalach ná nuair a fhoghlaimímid cothromaíocht a dhéanamh idir na fuinneamh firinscneach agus baininscneach atá ionainn.

21 fo-dhlíthe na Cruinne

Is gnéithe síceolaíocha nó tréithe daonna iad na fo-dhlíthe. Baineann gach ceann acu le hiompar nó le meon an duine a leagann amach iad seachas an chuid eile d’áititheoirí na Cruinne seo.

Cé go ndéanann 12 dhlí na Cruinne cur síos ar oibriú an domhain seo, tugann na fo-dhlíthe treoir dúinn ar conas na dlíthe a úsáid chun saol níos fearr agus níos iomláine a chaitheamh atá chun leasa dúinn féin chomh maith leis an domhan timpeall orainn.

Smaointe deiridh

Níl dlíthe spioradálta na Cruinne cosúil leis an gcineál dlíthe a bhfuil cur amach againn orthu. Cé go gcloíonn na dlíthe atá frámaithe ag daoine le cloí go docht agus pionós ar mhainnitheoirí, is treoirlínte iad dlíthe spioradálta dúinn chun ár saol a fheabhsú. Níl aon smaoineamh ar luaíocht ná ar phionós sa chiall cheart. Níl aon srianta ar an méid is féidir linn glacadh leo.

Mar thoradh ar neamhaird a dhéanamh ar na dlíthe seo tá éagothroime inár saol agus sa domhan timpeall orainn. D’fhéadfadh caos agus fulaingt a bheith mar thoradh air seo. Éilíonn cumas bunúsach na Cruinne an chothromaíocht a athbhunú athoiriúnú inár saol, rud nach eispéireas taitneamhach a d’fhéadfadh a bheith ann.

Nuair a fhoghlaimíonn gach duine againn cloí leis na dlíthe Uilíocha seo, bheadh ​​an domhan ina áit níos fearr agus bheadh ​​suaimhneas agus sonas ann.

Léitheoireacht Molta: