Conas an Ceangal Imní Imní i measc Daoine Fásta a Shárú?

Féinfheabhsú

Conas an Ceangal Imní Imní i measc Daoine Fásta a Shárú?

Múintear dúinn uile an tábhacht a bhaineann le ceangaltán ónár laethanta tosaigh. Tá sé chomh fite fuaite inár psyche go bhfuil sé deacair é a mhúchadh.

Is minic a úsáidtear ár gcumas ceangaltáin a fhoirmiú mar thomhas ar ár bpearsantacht. Is é an slat tomhais a úsáideann an tsochaí chun do charachtar a thomhas an chaoi a mbreathnaíonn daoine eile ort agus an chaoi a gcaitheann tú le daoine eile agus leat féin.

Ní féidir le gach duine cloí leis na rialacha atá leagtha síos ag an tsochaí. Bíonn sé deacair ar go leor daoine coinneáil suas leis an gcaighdeán seo. Bíonn trioblóid acu caidrimh láidre shláintiúla a bhunú.Is minic a bhíonn na deacrachtaí seo nasctha le scaoll, strus, agus neamhoird imní, agus saincheisteanna gaolmhara sláinte meabhrach. Tugtar neamhord astaithe a bhaineann le himní mar stíl iatáin imníoch imníoch.

Cad is ceangaltán imníoch imníoch ann?

Is é stíl astaithe an bealach ar leith a bhaineann duine le daoine eile. Bunaítear do stíl cheangail go han-luath sa saol. Agus, nuair a fhoirmítear é, fanann sé leat ar feadh an tsaoil. Sainmhíníonn sé an chaoi a bhfoirmíonn tú caidreamh pearsanta agus an chaoi a dtógann tú do leanaí.

Is éard atá i gceangal imníoch imníoch stíl iatáin ina bhfuil ról mór ag imní. Bíonn imní ort sna caidrimh a fhorbraíonn tú le daoine eile.

Insíonn teoiric an cheangail dúinn gurb iad na cúiseanna atá leis an neamhord seo ná eispéiris óige agus tráma.

Ár dtreoir maidir le comharthaí tráma óige i ndaoine fásta b’fhéidir go mbeadh spéis agat ann.

Teoiric an cheangail a thuiscint

D'fhorbair na síceolaithe John Bowlby agus Mary Ainsworth teoiric astaithe sna 1950idí.

Deir sé go bhfuil éifeacht fhadtéarmach ag na heispéiris luatha mar naíonán agus leibhéal an chúraim leanaí a fhaightear ó na príomhchúramóirí. Déantar é mar dhuine fásta agus is féidir leis tionchar a imirt ar stíl an cheangail.

Is iad na ceithre phríomh-stíl cheangail:

Slán - nuair a bhraitheann an leanbh slán leis an gcúramóir

Seachain - nuair a bhíonn an cúramóir neamhshuimiúil agus nuair a sheachnaíonn an páiste mothúcháin a thaispeáint

Imníoch - nuair a bhíonn cúram leanaí neamhfhreagrach agus an leanbh ag iarraidh suaimhnis agus áibhéil áibhéil chun aird a tharraingt

Neamh-eagraithe - nuair a bhíonn cúram leanaí neamhfhreagrach agus maslach agus nuair a lorgaíonn an leanbh aird ag an am céanna bíonn eagla air

Stíl cheangail imní i gcaidrimh le daoine fásta

Tá difríochtaí móra idir caidrimh aosaigh agus an caidreamh idir an leanbh agus an cúramóir. Mar sin féin, is féidir cosúlachtaí a tharraingt sna stíleanna ceangail.

Maidir le daoine fásta, aistríonn na stíleanna ceangail go:

 1. Slán - uathrialach
 2. Seachain - dífhostú
 3. Imní - preoccupied
 4. Neamh-eagraithe - gan réiteach

Déantar an stíl cheangail a bunaíodh le linn na hóige a iompar go dtí aosacht agus beidh tionchar aige ar an mbaint atá agat le daoine eile níos déanaí sa saol. Ní amháin go dtéann sé i bhfeidhm ar do chaidreamh le daoine eile, ach tá ról mór aige freisin i do bharúlacha féinmheasa.

Cé go bhfuil an chéad stíl cheangail sláintiúil mar a thugann an t-ainm le tuiscint, is stíleanna iatáin neamhchinnte iad an chuid eile den triúr.

De bharr stíleanna ceangail neamhchinnte bíonn sé deacair caidrimh shláintiúla le daoine fásta a fhorbairt agus a choinneáil.

Is féidir go dtiocfadh leibhéil arda imní agus dúlagair as dlúthchaidrimh le daoine fásta mar thoradh ar stíl cheangail imní imníoch agus dá bhrí sin, tá na daoine seo níos leochailí ó neamhoird imní agus fadhbanna sláinte meabhrach.

Cad is cúis le ceangaltán imníoch?

Creidtear go bhfuil géineolaíocht agus timpeallacht na hóige mar fhachtóirí rannpháirteacha i bhforbairt stíl cheangail imníoch.

Meastar go bhfuil tuismitheoireacht dochreidte agus neamhréireach ar cheann de na príomhfhachtóirí rannpháirteacha do leanbh ag forbairt stíl cheangail imníoch. Ciallaíonn tuismitheoireacht dochreidte agus neamhfhreagrach go mbíonn an tuismitheoir / tuismitheoirí aireach agus cothaitheach uaireanta ach go bhfuil siad coimhthíoch agus neamhíogair ag daoine eile.

Féadann an cineál cúraim leanaí seo a bheith ina chúis go mbraitheann an leanbh mearbhall, trioblóideach agus neamhchinnte. Freagróidh an páiste dó seo trí bheith clingy agus ngéarghátar. Bíonn claonadh acu anacair agus míchompord a áibhéil nó radharc a chruthú chun níos mó aire agus cúraim a fháil.

Leanann stíleanna astaithe nuair a bhunaítear iad sa luath-óige ina ndaoine fásta agus fanann siad leis an duine aonair ar feadh a shaoil. Beidh mionathruithe ar an bpatrún iompair ach go bunúsach fanann an stíl cheangail mar an gcéanna.

Comharthaí an Cheangail Imní Imní

Is iad na hairíonna is coitianta a bhaineann le ceangaltán imníoch imníoch i measc daoine fásta:

 • Féinmheas íseal
 • Éileamh leanúnach ar intimacy agus cóngaracht
 • Eagla go ndiúltófar agus go dtréigfear é
 • Ag brath an iomarca ar an gcaidreamh
 • Áiteamh ar dhaoine eile a shásamh agus cead a lorg
 • Bíodh am crua agat ag muinín an pháirtí
 • Ag iarraidh dearbhú leanúnach go bhfuil grá agat dó
 • Ró-íogair do ghníomhartha agus d’fhocail an pháirtí, díreach agus braite

Is féidir an neamhshlándáil sa chaidreamh a léiriú i raon iompraíochta diúltacha. Tá clingy, ngéarghátar, seilbh, rialú, éileamh agus éad ar chuid acu. Nuair a mhainníonn iompar den sórt sin an éifeacht inmhianaithe a fháil, féadfaidh sé an scéal a dhéanamh níos measa. D’fhéadfadh go dtiocfadh brú ar an gcaidreamh dá bharr.

Bíonn sé deacair ag duine atá ag fulaingt ó stíl iatáin imníoch imníoch ag déileáil le cásanna coimhlinte. Féadfaidh siad leanúint ar aghaidh lena líne argóna go dtí go bhfaighidh siad an toradh inmhianaithe nach dtiocfadh go deo.

Bíonn sé deacair orthu socair a dhéanamh tar éis coimhlintí mura bhfaigheann siad an dearbhú atá á lorg acu.

Conas ceangaltán caidrimh imníoch a shocrú?

Go deimhin, ní féidir leat an stíl cheangail a d’fhorbair tú mar leanbh a athrú. Mar sin féin, is féidir leat foghlaim déileáil leis agus é a shárú ionas go mbraitheann tú níos sábháilte i do chaidreamh le do pháirtí chomh maith leat féin.

Freagraíonn daoine le neamhord astaithe imníoch go maith ar theiripí agus ar chóireálacha i gcomparáid leo siúd a mbíonn tionchar ag stíleanna iatáin neamhchinnte eile orthu mar cheangail seachanta.

Seo a leanas roinnt straitéisí éifeachtacha chun stíl cheangail imníoch i gcaidrimh a shárú:

 • Bheith feasach ar do thruaighe agus am a infheistiú chun tuiscint níos fearr a fháil air. Nuair a bhíonn tú ar an eolas faoi d’iompar agus a éifeacht ar do pháirtí agus ar do chaidreamh, is féidir leat obair air chun é a choinneáil laistigh de theorainneacha.
 • Rianú d’iompar ar ais chun tuiscint a fháil ar an gcúis go n-iompraíonn tú ar an mbealach seo.
 • Comhpháirtithe a phiocadh le stíl cheangail shlán. D’fhéadfaidís glacadh go mór le do chumas iompraíochta.
 • Sa chás go bhfuil stíl iatáin neamhchinnte ag do pháirtí freisin, is féidir leat a roghnú freastal ar theiripe lánúineacha chun cabhrú leat an fhadhb a thuiscint agus rudaí a choinneáil faoi smacht.
 • Plé oscailte a bheith agat le do pháirtí faoi do chás agus tacaíocht agus tuiscint a lorg. Féadfaidh tú a iarraidh orthu a bheith níos ionbhá i leith d’iompair.
 • Cleachtaí aireachais a chleachtadh cosúil le machnamh chun do chuid mothúchán agus smaointe a choinneáil faoi sheiceáil.
 • Ag dul faoi theiripe iompraíochta cognaíocha chun do réimsí faidhbe a aithint agus na mothúcháin agus an t-iompar drochriaracháin a cheartú agus a fheabhsú.
 • Ag dul faoi theiripe chun imní a bhainistiú agus chun déileáil le do stíl cheangail imníoch. Má dhéantar é i gceart, is féidir le teiripe tú a threorú ó cheangal neamhchinnte go daingean.

Bunlíne

In áit éirí as do staid dheacair, bí réamhghníomhach agus glac na céimeanna cearta chun smacht a fháil ar do dhámha agus d’iompar meabhrach. Sa saol iomaíoch seo, fiú agus do chumas sanity agus intleachtúil go léir slán, bheadh ​​am crua agat ag maireachtáil.

Tuiscint a fháil ar an riachtanas agus an phráinn atá ann neamhord astaithe caidrimh imníoch a shárú agus gníomhú air. Le hiarracht ionraic agus tacaíocht ó do pháirtí, is féidir leat é a chur i gcrích.

Léitheoireacht Molta: