Conas Dearbhú a Scríobh duit féin?

Féinfheabhsú

Conas Dearbhú a Scríobh duit féin

Chuir go leor ardghnóthachtálaithe agus daoine rathúla ó gach cearn den saol a n-éachtaí agus a mbua i leith chumhacht draíochta na ndearbhuithe dearfacha.

Éilíonn siad go dearfach gur athraigh a ráitis go laethúil a saol ar bhealach nár shamhlaigh siad a bhí indéanta riamh. Arís agus arís eile d'athdhearbhaigh siad gur féidir le dearbhú dearfach cabhrú leo fanacht bríomhar agus dírithe ar a gcuspóirí, in ainneoin a bhfuil ag tarlú sa domhan timpeall orthu.

D’fhéadfadh sé seo go gcuirfeadh sé iontas ort an bhfuil dearbhaisc le haghaidh ard-eitilte amháin. An féidir le gnáthdhuine é a úsáid chun a chuspóirí sa saol a léiriú? Agus, conas dearbhaisc a úsáid agus cá bhfaighidh tú an cineál ceart dearbhaisc?Chomh luath agus a thosaíonn tú ag smaoineamh ar na bealaí sin, beidh d’intinn ag dul thar bráid le tuilleadh ceisteanna faoi dhearbhuithe. Pléann an t-alt seo ábhar na ndearbhuithe agus cruthaítear roinnt freagraí úsáideacha duit.

Gheobhaidh tú anseo roinnt samplaí féin-dearbhaithe, conas dearbhaisc a scríobh agus conas dearbhaisc saincheaptha a dhéanamh.

Cad a chiallaíonn dearbhaisc?

Is í an chéad cheist a rachaimid i ngleic leis anseo ná ráiteas dearbhaithe.

Is ráitis dearfacha iad dearbhaisc chun do fhéinfhiúchas, do fhéinchreideamh agus do mhuinín a threisiú. Déanann siad cur síos ar ghnóthachtáil do spriocanna san aimsir láithreach amhail is gur tharla sé cheana féin.

Mar shampla, más é d’aidhm teach a cheannach, féadfaidh dearbhaisc a bheith agat mar táim chomh sásta agus chomh buíoch as maireachtáil i mo theach nua.

Tá coincheap na ndearbhuithe chomh simplí agus chomh furasta a thuiscint; uaireanta ró-shimplí do go leor chun a chreidiúint ann. Bheadh ​​sé ábhartha a rá gurb é an creideamh an eochair a scaoiltear an chumhacht sna focail shimplí seo.

Déan iad arís le creideamh gan staonadh agus tiocfaidh do bhrionglóidí i gcrích.

Bíonn tionchar as cuimse ag athrá dearbhaithe ar d’intinn chomhfhiosacha agus fho-chomhfhiosacha. Trí na dearbhaisc seo a athrá, tá tú ag cruthú tuiscint ar d’intinn go bhfuil do sprioc bainte amach agat. Toisc nach féidir le d’inchinn idirdhealú a dhéanamh idir réaltacht agus an domhan mórchreidmheach a chruthaigh tú i d’intinn, beidh borradh an sonas agus na dearfaí mar an gcéanna.

Conas an dearbhasc ceart a roghnú?

Agus do sprioc á léiriú agat ag baint úsáide as an dlí na tarraingthe , tá dearbhaisc ar cheann de na huirlisí léirithe a úsáidtear chun do chreathanna fuinnimh dearfacha a ardú. Déantar dearbhuithe maidir le léiriú a fhoclaíocht go cúramach chun an toradh is fearr is féidir a fháil ar do sprioc a bhaint amach.

Is féidir leat rogha a dhéanamh as dearbhaisc lasmuigh den raca atá ar fáil go leor ar an idirlíon. Nó is féidir leat cuid a scríobh leat féin. Rogha eile fós is ea na dearbhaisc chaighdeánacha a chur in oiriúint do do riachtanas. Cibé rogha a ghlacann tú, ní mór duit aird a thabhairt ar chúpla pointe.

Is é an rud is tábhachtaí ina measc ná go gcaithfear dearbhaisc a chumadh san aimsir láithreach. Mar a míníodh níos luaithe, is bunriachtanas é seo go n-oibreodh dearbhaisc. Trí dhearbhuithe a chumadh san fhormáid atáim, agus trí úsáid a bhaint as focail a chuireann mothúcháin in iúl is féidir leis doimhneacht agus déine níos mó a chur leis.

Is í an phríomhghné atá le cuardach agus dearbhaisc á roghnú agat ná gur chóir dóibh luí leat féin agus le do sprioc. Ba chóir dóibh corda a bhualadh leat.

Conas do dhearbhuithe féin a chruthú?

Níl sé deacair dearbhaisc a chruthú mar is cosúil. Má leanann tú na treoirlínte seo, féadfaidh tú na dearbhaisc is éifeachtaí agus is cumhachtaí a thógáil.

1. Tosaigh le Tá mé

Tá ráitis ag tosú san fhormáid atáim an-chumhachtach. Díríonn na dearbhaisc seo ar fhochuideachtaí ar d’intinn fho-chomhfhiosach go díreach. Léirmhíníonn d’intinn fho-chomhfhiosach ráitis mar orduithe. Leanann sé díreach leis an treoir agus déanann sé tarlú.

Mícheart: Déanaim iarracht mo dhícheall a dhéanamh gach lá.
Ar dheis: Táim ag déanamh mo dhícheall gach lá.

2. Frámaigh é san aimsir láithreach

D’fhéadfá a rá go bhfuil an sprioc á réadú nó níos fearr fós, mar atá bainte amach cheana féin. Cé go mealltar d’inchinn glacadh leis an ráiteas mar rud atá fíor agus gníomhú dá réir, spreagann an neamhord a cruthaíodh i d’intinn fho-chomhfhiosach é chun gníomh feidhmiúil a dhéanamh chun an bhearna idir réaltacht agus an cás cinnte a chruthaigh tú leis an dearbhasc a dhúnadh.

Nó i mbeagán focal, braitheann tú an t-áiteamh ort beart tacúil a dhéanamh chun d’aisling a chur i gcrích.

Mícheart: Ceannóidh mé teach álainn nua.
Ar dheis: Táim buíoch de bheith i mo chónaí i dteach álainn nua.

3. Abair é i dtonn dearfach

Ba chóir go gcuirfeadh dearbhuithe síos ar a bhfuil uait agus ní ar na rudaí nach dteastaíonn uait. Tá an chúis leis seo simplí. Ní thugann d’intinn fho-chomhfhiosach faoi deara ach croí-choincheap an dearbhaithe agus ní a ton. Nuair a deir tú go bhfuilim sásta agus sásta, ní thugann sé faoi deara ach an chuid sona agus ábhar.

Ar an láimh eile, má dhéanann tú fráma air mar níl mé brónach agus míshásta, ní chuireann d’intinn fho-chomhfhiosach san áireamh ach an chuid brónach agus míshásta agus ní thugann tú faoi deara gur rud é seo nach bhfuil uait. Ciallaíonn sé seo go n-oibreoidh sé i dtreo go mbeidh tú brónach agus míshásta.

Mícheart: Is cúis mhór faoisimh dom gan mo laethanta a chaitheamh ag obair taobh istigh.
Ar dheis: Is breá liom an t-am a chaitear gar don dúlra.

4. Coinnigh gonta é

Toisc go gcaithfidh tú na dearbhaisc a athdhéanamh arís agus arís eile, bíonn sé ciallmhar iad a dhéanamh gairid agus gonta ionas go mbeidh sé furasta iad a chur de ghlanmheabhair. Thairis sin, tógann sé níos lú ama nuair a bhíonn na dearbhaisc gearr.

Mícheart: Táim sásta agus buíoch a bheith i mo shuí ar an trá álainn seo le mo bharraicíní curtha sa ghaineamh te, ag éisteacht le fuaimeanna maothaithe na dtonnta, agus ag mothú teas na gréine ar m’aghaidh.
Ar dheis: Táim sásta agus buíoch a bheith i mo shuí ar an trá álainn trópaiceach seo.

5. Déan soiléir iad

Is gné thábhachtach de dhea-dhearbhuithe í soiléireacht. Uaireanta bíonn na torthaí míchearta ag dearbhuithe doiléire nó doiléire. Toisc gur iarratais ar na Cruinne iad dearbhaisc chun do mhian a chur i gcrích, is féidir le dearbhaisc doiléire mearbhall a chur ar an Cruinne faoi cad é go díreach atá tú ag iarraidh a léiriú. D’fhéadfadh go mbeadh an rud a léiríonn an Cruinne duit i ndeireadh na dála difriúil ón méid a bhí beartaithe agat.

Is éard atá i ndearbhuithe ná ráitis ar do spriocanna agus nuair nach bhfuil tú soiléir faoi do sprioc, b’fhéidir nach bhfuil tú ag léiriú ar chor ar bith nó ag léiriú na sprice mícheart.

Mícheart: Tá athas orm.
Ar dheis: Táim sásta a bheith i mo chónaí le páirtí mo bhrionglóidí.

6. Cuir briathra san áireamh san fhormáid ing

Is focail iad seo a léiríonn gníomh leanúnach. Agus tabharfaidh sé seo tuiscint ar an aimsir láithreach, an taithí, na mothúcháin agus na mothúcháin isteach sa chothromóid. Gach uair a dhéanann tú an dearbhasc arís, bíonn tú ag athlonnú an scéil. Ní fhéadfaidh sé seo a bheith go maith ach don léiriú.

Mícheart: Is breá liom am a chaitheamh le mo theaghlach.
Ar dheis: Is breá liom an t-am a chaitheann mé le mo theaghlach.

7. Cuir isteach focal láidir ar a laghad a léiríonn mothúcháin nó mothúcháin

Dá mhéad mothúchán agus mothúchán dearfach a ghníomhaíonn tú, is amhlaidh is fearr do dheiseanna do sprioc a bhaint amach. Mar gheall air seo, ardaítear do chreathanna fuinnimh in am ar bith. Tá cuid de na focail choitianta a úsáidtear go sona sásta, lúcháireach, go síochánta, go bródúil, go socair, ag ceiliúradh, go díograiseach agus go slán.

Is é seo an prionsabal céanna taobh thiar de jingles agus fógraí rathúla. Agus a luaithe a chinntíonn tú go bhfuil rím agus rithim ag na dearbhaisc, bíonn tú beagnach ann.

Mícheart: Táim sláintiúil agus aclaí.
Ar dheis: Táim ag baint taitneamh as mo shláinte agus folláine.

8. Ba chóir go léireodh sé do ghníomh

Fráma dearbhaithe bunaithe ar an méid is féidir leat a dhéanamh agus ní ar ghníomhartha daoine eile. Scríobh dearbhaisc duit féin agus ní do dhaoine eile. Mar shampla, táim chomh sásta go bhfuil mo shaoiste cineálta liom. Sa ráiteas seo, níl aon rud le déanamh agat. Ní dhéanann na cineálacha dearbhaithe seo aon rud duit.

Mícheart: Braithim buíoch go bhfuil mo mhac ag saothrú a chuid aislingí.
Ar dheis: Táim sásta cabhrú le mo mhac a chuid aislingí a shaothrú.

9. Cuir na focail nó rud éigin níos fearr leis ag an deireadh

B’fhéidir go bhfuil tú ag iarraidh níos lú ar na Cruinne ná mar atá tuillte agat. Trí na focail seo a chur leis, tá tú ag coinneáil an dorais ar oscailt le haghaidh tuilleadh beannachtaí ón Cruinne ná mar a d’iarr tú sa dearbhasc. Trí seo a dhéanamh, tá tú ag baint an uasteorainn uachtair de do sprioc.

Mícheart: Is breá liom an mothú go bhfuil níos mó ná mar a theastaíonn uaim i mo chuntas bainc.
Ar dheis: Is breá liom an mothú go bhfuil níos mó ná a theastaíonn uaim i mo chuntas bainc nó rud éigin níos fearr.

Céimeanna chun dearbhaisc chumhachtacha a chruthú

Má tá tú ag pleanáil dearbhaisc a scríobh síos, d’fhéadfadh na céimeanna seo a bheith cabhrach.

 • Amharc ar an méid is mian leat a léiriú. Cuir tú féin san áireamh sa radharc agus féach ar gach rud ann trí do shúile féin.
 • Bain úsáid as do chuid braistintí go léir chun an mothúchán a chur ina cheart. Taithí an nóiméad nuair a thagann do mhian i gcrích.
 • Glac leis na mothúcháin agus mothaigh iad. Fan sa stát seo chomh fada agus is mian leat.
 • Scríobh síos an chaoi a bhfuil tú ag mothú in abairt.
 • Cuir an abairt dearbhaithe in eagar chun na treoirlínte a thugtar thuas a shásamh.
 • Agus, ansin tá do dhearbhú pearsantaithe foirfe agat.

Conas dearbhaisc a úsáid go héifeachtach?

Teastaíonn an oiread rannpháirtíochta uait agus atá ag gnéithe eile den léiriú mar gheall ar dhearbhuithe arís agus arís eile. Ní féidir leat a bheith ag súil go dtabharfaidh siad torthaí duit agus tú á n-athrá go monotonously gan a gcuid brí nó mothúchán a ionsú.

 • Is féidir leat an leas is fearr a bhaint as dearbhaisc nuair a chomhcheanglaíonn tú léirshamhlú leo. De réir mar a deir tú os ard iad, dún do shúile agus samhlaigh tú féin sa radharc a thuairiscítear sna dearbhaisc.
 • Ní gá seasamh sa radharc mar lucht féachana ach ní bhíonn ach. Ba cheart go mbeifeá in ann tú féin a shamhlú ag glacadh páirte go gníomhach ann.
 • Ba cheart go mbeifeá in ann na fuaimeanna a chloisteáil, an boladh a bholadh, an blas a bhlaiseadh nó an teagmháil a mhothú.
 • Féadfaidh tú daoine eile a chur san áireamh san eispéireas léirshamhlaithe, meas agus meas ó dhaoine eile as do rath.
 • Faigh taithí ar an raon iomlán mothúchán agus mothúchán a bheadh ​​agat nuair a léiríonn tú do sprioc.
 • An níos déine a bheidh do chuid mothúchán, is é an rud is cumhachtaí a bheidh i d’eispéireas agus ar an gcaoi sin do dhearbhú.
 • Déan an t-ord céanna imeachtaí arís le gach dearbhasc.

Níos mó bealaí chun dearbhaisc a úsáid

Tá níos mó bealaí ann chun dearbhaisc a úsáid go táirgiúil chun do sprioc a bhaint amach.

 • Scríobh síos é in iris.
 • Scríobh dearbhasc ar nóta post-it agus greamaigh é nuair a ghlacann sé do shúil.
 • Déan é mar chuid de chlár radhairc agus crochadh é in áit a mbíonn tú go minic.
 • Déan r-leagan den chlár radhairc agus sábháil é ar do ghuthán nó ríomhaire glúine mar spárálaí scáileáin.
 • Úsáid d’am díomhaoin mar shampla le linn an turais traenach / bus / carr, am san ardaitheoir, fanacht i líne, nó nuair a bhíonn tú ag obair amach chun dearbhaisc a athdhéanamh.
 • Taifead do dhearbhuithe mar fhuaim nó mar fhíseán agus éist / féach orthu.
 • Déan na dearbhaisc arís sa chéad duine mé, an dara duine atá tú, agus an tríú duine atá siad.
 • Íoslódáil cártaí dearbhaithe inphriontáilte saor in aisce do dhaoine fásta i bhformáid pdf inphriontáilte.
Smaointe deiridh

Is iad dearbhaisc an chéad chéim i dtreo an sprioc a bhí uait i gcónaí a bhaint amach agus an saol a shamhlaigh tú. Fiú agus tú ag tabhairt aird ar conas an leas is fearr a bhaint as dearbhaisc, cuimhnigh nach dtabharfaidh athrá dearbhaithe ina n-aonar do chuspóirí duit. Ní mór duit na céimeanna taispeána atá fágtha a leanúint chun go dtarlóidh sé sin.

Le cuspóir, dúthracht, agus buanseasmhacht, níl aon aidhm ró-mhór duit.

Léitheoireacht Molta: