Conas Déileáil le Duine le Faisnéis Íseal Mothúchánach

Féinfheabhsú

Conas Déileáil le Duine le Faisnéis Íseal Mothúchánach

Cuirtear strus ar dhaoine áirithe go héasca agus bíonn dearcadh éasca ag daoine eile. Tá cuid acu treallúsach, ach tá cuid eile nach bhfuil.

Léim ar chonclúidí, gríos a choinneáil, greim a choinneáil ar bhotúin, an milleán a chur ar dhaoine eile, cion a dhéanamh go héasca, míthuiscint go minic, aineolach ar a gcuid truicear féin, nó an fearg a chur ort - tá cuid acu agus cuid eile nach bhfuil.

Deirimid go bhfuil smacht níos fearr ag cuid acu ar a n-intinn nó go bhfuil aithne mhaith acu ar a n-intinn. An bhfuil téarma ann chun é seo a shainiú? An bhfuil modh ann chun é seo a thomhas?Is é an freagra tá. Is í an fhaisnéis mhothúchánach an téarma atá á chuardach agat.

Is comharthaí iad na tréithe diúltacha uile a liostaítear thuas le hintleacht mhothúchánach íseal.

Déanann an t-alt seo iarracht tuiscint a fháil ar fhaisnéis mhothúchánach, a tábhacht, céimeanna chun í a threisiú, comharthaí d’eolas mothúchánach íseal, agus bealaí chun déileáil le duine a bhfuil faisnéis mhothúchánach íseal aige.

Cad is faisnéis mhothúchánach ann?

Is í an fhaisnéis mhothúchánach (FÉ), ar a dtugtar comhrann mothúchánach (EQ) freisin, an cumas do mhothúcháin féin a aithint, a thuiscint, a phróiseáil, a chur in iúl agus a bhainistiú ar bhealach dearfach. Is cumas é freisin mothúcháin daoine eile a léamh, a léirmhíniú agus freagairt dóibh.

Bíonn cúpla scil saoil i gceist le hintleacht mhothúchánach. Den sórt sin mar fheasacht mhothúchánach nó an cumas a bheith feasach ar do chuid mothúchán féin, an cumas na mothúcháin a úsáid le haghaidh réasúnaíochta agus réiteach fadhbanna, agus an cumas na mothúcháin ionat féin a rialú chomh maith le daoine eile.

Cé go bhfuil roinnt síceolaithe den tuairim gur féidir faisnéis mhothúchánach a fhoghlaim, a fháil agus a neartú, measann daoine eile gur tréith dhílis í.

Cén fáth a bhfuil faisnéis mhothúchánach tábhachtach?

Tá ról ag faisnéis mhothúchánach i gcuid de na tréithe sainmhínithe atá agat - féinfheasacht, féin-rialú, feasacht shóisialta agus bainistíocht caidrimh.

Teastaíonn leibhéil níos airde faisnéise mothúchánacha uait chun:

 • Bainistigh leibhéil struis
 • Dúshláin a shárú
 • Laghdaigh neamhord
 • Cumarsáid éifeachtach a dhéanamh
 • Ionbhá le daoine eile

Cuidíonn faisnéis mhothúchánach leat nasc a dhéanamh le mothúcháin, mianta a chur i ngníomh, agus cinntí eolasacha a dhéanamh. Cabhraíonn sé leat a bheith rathúil in aon rud a dhéanann tú, spriocanna a bhaint amach, agus caidrimh láidre a thógáil.

Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh faisnéis ard mhothúchánach a bheith agat chun an leas is fearr a bhaint as do shaol.

Go minic sa saol, ní hiad na daoine a bhfuil Meastachán Faisnéise ard (IQ) acu a éiríonn, teastaíonn rud éigin níos mó ná sin uait. Is é an rud a chuidíonn leat a bheith rathúil ná EQ.

Céimeanna chun faisnéis mhothúchánach a threisiú

Síleann go leor daoine go bhfuil faisnéis mhothúchánach mar cháilíocht sa bhroinn. Is é an rud is fearr is féidir leat a dhéanamh ná obair air chun é a fheabhsú. Is fusa é seo a rá ná a dhéanamh.

Go minic, bíonn a fhios agat cad is gá duit a dhéanamh ach ná tabhair faoin bplean ar chúiseanna éagsúla. Sin é an fáth go bhfuil amhras ann an féidir faisnéis mhothúchánach a fhoghlaim nó fiú í a fheabhsú.

Féadfaidh tú d’fhaisnéis mhothúchánach a ardú trí oibriú ar na príomhscileanna atá i gceist - féinfheasacht, féin-rialú, feasacht shóisialta, agus bainistíocht caidrimh.

Seo roinnt beart is féidir leat a dhéanamh chun do EQ a fheabhsú.

 • Éist leis an méid atá daoine eile ag rá leat
 • Ionbhá le daoine eile nó tuiscint a fháil ar a bhfuil siad ag dul tríd
 • Na mothúcháin a phróiseáil agus machnamh a dhéanamh orthu
 • Cuir san áireamh an fhaisnéis a bailíodh agus na ceachtanna a foghlaimíodh uathu i d’iompar

Comharthaí easpa faisnéise mothúchánacha

Is neamhord meabhrach í intleacht mhothúchánach íseal agus cruthaíonn sí aberrations i do ghníomhartha agus iompar go léir.

Is iad seo a leanas na comharthaí coitianta a bhaineann le EQ íseal:

 • Athruithe giúmar agus / nó ráigeanna mothúchánacha
 • Ní féidir an chúis atá taobh thiar de mhothúcháin a thuiscint
 • Mainneachtain a bheith treallúsach
 • Disinterest i réiteach fadhbanna
 • Bíodh am crua agat ag plé le cáineadh
 • Ag clamhsán le daoine eile agus le meon an íospartaigh
 • Ní féidir soiléireacht a chur in iúl nó a shoiléiriú
 • Bheith míthuisceanach
 • Blurting amach rudaí mícheart ag an am mícheart
 • Gan a bheith eolach ar riachtanais mhothúchánach daoine eile
 • Socrú ar bhotúin agus diúltú foghlaim, ligean, agus bogadh ar aghaidh
 • Dearcaí Doirbh
 • Easpa spreagtha nuair a bhíonn deacrachtaí ann
 • Neamhábaltacht caidrimh láidre a fhoirmiú

Bealaí chun déileáil le duine nach bhfuil faisnéis mhothúchánach aige

Tugtar dúshlán mothúchánach do dhaoine a bhfuil EQ íseal acu. Ní theipeann orthu mothúcháin daoine eile a aithint chomh maith agus bíonn trioblóid acu a gcuid mothúchán féin a phróiseáil. Tá sé deacair é seo a ghlacadh isteach do dhuine eile, cosúil leatsa, a bhfuil EQ níos airde aige. Ar an láimh eile, bíonn sé deacair ar dhuine a bhfuil EQ íseal aige do chur chuige mothúchán-lárnach a thuiscint.

Is é atá i gceist le déileáil le duine a bhfuil EQ íseal aige ná an bhearna seo a dhúnadh agus bualadh leo leath bealaigh.

1. Glac leo gan dochar

Níl aon bheirt againn araon. Tá gach duine againn uathúil agus cuireann sé ar bhealaí éagsúla. Déan iarracht cuimhneamh ar fhíric an tsaoil seo agus foghlaim glacadh le daoine mar atá siad gan iarracht a dhéanamh iad a athrú. Toisc má dhéanann tú breithiúnas, difríochtaí a chur in iúl, trácht a rith, nó tuairimí malartacha a mholadh, tá tú i dtrioblóid. Beidh friotaíocht láidir agat i gcoinne gach rud a dhéanann tú, fiú má tá d’intinn go maith agus do chroí san áit cheart.

Meas a bheith acu orthu agus ar a bpearsantacht agus déan iarracht a gcuid buanna a lorg in ionad laigí ina stór mothúchán. In áit iarracht a dhéanamh iad a athrú, spreag iad chun oibriú ar smacht níos fearr a fháil ar a gcuid mothúchán.

Tabhair do ghrá agus tacaíocht neamhchoinníollach. Bíonn an spreagadh agus an tacaíocht i gcónaí nuair a theipeann ar cháineadh agus ar an milleán go mór.

 • Féadfaidh tú fiafraí díobh cén chaoi a bhfuil siad ag mothú nuair a bhíonn strus orthu agus do chabhair a thairiscint más gá.
 • Féadfaidh tú fanacht socair agus ionbhá agus comhbhá a chleachtadh. Féadfaidh tú tionchar suaimhneach a bheith acu orthu.
 • Is féidir leat iad a spreagadh chun teicnící ceansaithe a chleachtadh ar nós machnaimh, análaithe domhain, yoga, nó dul ag siúl.

2. Éist leo gan cur isteach ná breithiúnas

Fiú mura nglacann tú leis an méid atá á rá acu nó má liostálann tú leis, tabhair cúirtéis duit d’aird iomlán. Éist leo. Samhlaigh conas a bhraitheann siad nuair a ghearrann gach duine iad agus ná déan iarracht fiú iad a thuiscint. Toisc go bhfuil a meicníocht um dhéileáil in aimhréidh, tá sé nádúrtha go mbraitheann siad frustrachas agus drochíde.

Cuir ina luí orthu go bhfuil siad á n-éisteacht. Éist leo go gníomhach agus clois a bhfuil le rá acu.

 • Féadfaidh tú ceisteanna a chur chun a dhéanamh soiléir dóibh go bhfuil tú ag éisteacht i ndáiríre agus nach faking é.
 • Féadfaidh tú achoimre a dhéanamh ar an méid a dúirt siad ag deireadh an chomhrá agus dearbhú a iarraidh orthu go bhfuair tú i gceart é.
 • Féadfaidh tú machnamh a dhéanamh ar an méid a dúirt siad agus iarraidh orthu mionsonraí míne a shoiléiriú agus a shoiléiriú.

3. Bí comhsheasmhach agus cloí le tuairimí réasúnacha

Toisc go mbeidh deacracht ag duine le EQ íseal mothúcháin a thuiscint, chabhródh sé cumarsáid éifeachtach a dhéanamh leo trí loighic agus réasúnaíocht. Bata le fíricí agus sonraí seachas mothúcháin agus mothúcháin.

Ciallaíonn sé seo cur síos a dhéanamh ar rud atá bunaithe ar fhíricí crua fuar agus díreach mar a tharla sé agus gan trácht ar a thionchar mothúchánach a lua. Cuir do chuid smaointe in iúl go soiléir agus déan cinnte go bhfanfaidh tú comhsheasmhach i do dhearcadh. Cuir do chuid mothúchán in iúl i bhfocail mar ní féidir leat a bheith ag súil go dtógfaidh siad ó do thon nó ó theanga choirp tú.

Bunlíne

Bíonn sé dúshlánach do dhaoine a bhfuil EQ íseal acu a gcuid mothúchán féin agus mothúcháin daoine eile a thuiscint. Ach ní chiallaíonn sé sin nach bhfuil mothúcháin agus mothúcháin acu. Eascraíonn a n-iompar ó na mothúcháin faoi chois seo.

Léitheoireacht Molta: