11 Comharthaí Múscailte Dhiaga Múscailte

Féinfheabhsú

Comharthaí Dúisithe Masculine Dhiaga

Spreag na hamanna réasúnta síochánta agus rathúla a bhfuilimid inár gcónaí dúinn dul níos spioradálta agus dul ar rompu ar thóir an tsolais spioradálta. Thairis sin, chabhraigh na cearta daonlathacha agus an tsaoirse a thaitníonn linn gach rud a theastaíonn uainn a shaothrú freisin.

Agus beannacht mhór ár linne, an t-idirlíon, bhí ról ollmhór aige freisin maidir le cuidiú leis na smaointe agus na creidimh seo gach duine a bhaint amach. Ceann de na gnóthachain is mó maidir leis seo ná Gluaiseacht na hAoise Nua.

Mar thoradh ar athbheochan Ghluaiseacht na hAoise Nua agus a cleachtais tá athnuachan suime sa Masculine Dhiaga agus sa Baininscneach Dhiaga.B’fhéidir gur chuala tú fúthu agus gur mhaith leat tuilleadh a fháil amach fúthu. Nó cén fáth go gcaithfidh tú na fuinneamh diaga seo a mhúscailt.

Cuireann Gluaiseacht na hAoise Nua béim ar a thábhachtaí atá sé fuinneamh diaga a mhúscailt i ngach duine againn. Creidtear go gcuirfeadh sé seo daoine níos fearr ar dhaoine agus go mbeadh an domhan ina áit níos fearr dá bharr.

Ar mhaith leat tuilleadh a fháil amach faoi fhirinscneach dhiaga? Agus conas é a mhúscailt agus na comharthaí a bhaineann leis? Tá tú tagtha chuig an áit cheart.

Tabharfaidh an t-alt seo tú trí shaol casta na spioradáltachta agus míneoidh sé brí na firinscneach diaga duit i dteanga shimplí.

Cad is firinscneach diaga ann?

Díorthaítear coincheap an fhirinscnigh dhiaga ó idéil fhirinscneacha phríomhchreideamh agus chreideamh an domhain - ó Shiva sa Hiondúchas agus Zeus i miotaseolaíocht na Gréige go dtí an tuairisc ar Dhia mar Athair sa Chríostaíocht.

Déantar achoimre ar na cáilíochtaí a chuimsíonn na figiúirí reiligiúnacha seo mar fhirinscneach dhiaga. Níl baint ar bith aige le hinscne duine.

I nGluaiseacht na hAoise Nua, creidtear go bhfuil an dá fhuinneamh diaga i láthair ag gach duine, beag beann ar an inscne a n-aontaíonn siad leis. Cé go bhfuil an firinscneach diaga bunaithe ar íomhá archetypal na sochaí d’fhir, baineann an baininscneach diaga le coincheap na mná.

Baineann an firinscneach diaga le gníomh, le bheith i gceannas, le loighic, agus le bheith dírithe ar rudaí a dhéanamh. Is tréithe den fhirinscneach dhiaga iad muinín, treallús, neart láidir, ceannas agus treise.

Feictear unapologetic, labhairt suas, agus troid ar son cúis mhaith mar chomharthaí tipiciúla den firinscneach diaga.

Gan a bheith trína chéile le fíor-inscne duine, is cáilíochtaí iad seo atá i láthair gach duine againn, beag beann ar an inscne a n-aithnímid féin leis. Déantar na tréithe seo atá ionainn a chlubáil le chéile mar fhirinscneach dhiaga.

Cad iad tréithe an fhirinscnigh dhiaga?

Trí na haoiseanna, shainigh reiligiúin agus creidimh ar fud an domhain tréithe na firinscneach trí go leor figiúirí reiligiúnacha. I bhformhór na reiligiún, déantar cur síos ar Dhia mar fhigiúr an athar. Agus bhí ról mór aige seo i múnlú smaoineamh na firinscneach sa tsochaí.

Is é an firinscneach diaga suim iomlán na n-íomhánna, na smaointe agus na gcreideamh seo go léir faoi fhireannacht.

Seo na tréithe coitianta atá ag an bhfirinscneach diaga.

 • Gníomh-dhírithe
 • Cinnte
 • Daring
 • Muiníneach
 • Misneach
 • Údarúil
 • Disciplínithe
 • Teorainneacha a shainiú
 • Cothrom agus neamhchlaonta
 • Loighciúil agus anailíseach
 • Dea-eagraithe
 • Ionsaitheach
 • Marthanacht agus buanseasmhacht

Conas an firinscneach diaga a mhúscailt ionat?

Féadfaidh tú do chomhpháirt firinscneach dhiaga a spreagadh le teacht beo agus do mheon aigne a ghlacadh ar láimh. Tugtar múscailt nó léargas ar an bpróiseas seo.

Nuair a dhúisítear d’fhirinscneach diaga, beidh tionchar an-mhór aige ar do pheirspictíocht agus ar do scileanna cinnteoireachta.

Seo cuid de na modhanna coitianta a úsáidtear chun an firinscneach diaga a mhúscailt.

Dearbhuithe: Is uirlisí foirfe iad chun do bhealach smaointeoireachta a athrú agus athrú i do mheon a spreagadh. Is mór an chabhair duit dearbhaisc a athdhéanamh ar thréithe firinscneacha a liostaítear thuas. Tá roinnt samplaí

 • Tá muinín agam.
 • Tá a fhios agam cathain is féidir liom mé féin a dhearbhú.
 • Táim disciplínithe agus eagraithe.

Bí muiníneach: Meastar gur tréithe firinscneacha iad d’údarás a dhearbhú, glacadh riosca agus a bheith misniúil. Tabhair an fócas ar na cáilíochtaí seo i d’iompar.

Ná bíodh aon leisce ort gníomhú: Fiú nuair nach bhfuil tú cinnte agus réidh go hiomlán. Meastar gur tréithe baininscneach iad easpa gnímh agus leisce. Nuair nach bhfuil tú cinnte, glac an bealach is fearr is féidir.

Lean teagasc archetypes firinscneacha: I dtéacsanna reiligiúnacha, miotaseolaíocht, agus stair, tá idéil firinscneacha ann ar féidir leat inspioráid a bhaint astu.

Níos lú machnaimh agus níos mó fócas ar ghníomh: Tá baint ag smaoineamh an iomarca agus ag plé leis an mbaininscneach diaga. Cas d’aird ar rudaí a dhéanamh.

Bí ag faire ar do chreidimh agus do chiontuithe: Seas le do chuid focal agus gníomhartha agus ná bí ag comhréiteach arís. Ní hé gur mhaith leat mothúcháin duine a ghortú. Ach meastar gur comhartha laige é an wavering.

11 comhartha de mhúscailt firinscneach diaga

Uaireanta, dúisítear d’eilimint firinscneach dhiaga go nádúrtha agus go spontáineach, agus uaireanta eile, caithfear í a chothú agus a fhorbairt go foighneach.

Le go mbeadh a fhios agat an bhfuil do fhirinscneach diaga dúisithe, is féidir leat faire amach do na comharthaí seo.

1. Braitheann tú an áiteamh a bheith gníomhach

Tá gníomhaíocht choirp nasctha leis an firinscneach diaga. Nuair a bhraitheann tú go bhfuil gá le níos mó gníomhaíochta coirp, is comhartha é go bhfuil do fhuinneamh firinscneach ag fás.

2. Tá tú níos dírithe ar spriocanna

Nuair a bhíonn do fhireannacht ag dul i méid, d’fhéadfá athrú meoin a mhothú ionat féin. Gheobhaidh tú tú féin ag socrú intinn agus ag obair go crua chun iad a bhaint amach. Tugann mothú an chomhlíonta ardcháilíocht duit riamh roimhe seo.

3. Tá tú níos dána

Go tobann bíonn tú sásta seans a ghlacadh mar nach raibh tú riamh. Baineann tú taitneamh as an éiginnteacht agus an chontúirt, fiú nuair a bhíonn a fhios agat go mbuafaidh tú sa deireadh. Tá tú sásta breathnú ar theipeanna mar eispéiris foghlama.

4. Glacann tú le spóirt mhór

Tosaíonn tú ag baint taitneamh as an eachtra agus an Rush adrenaline a bhaineann le spóirt mhór. Tosaíonn tú ag baint taitneamh as an saol beo ar an imeall.

5. Níl suim agat a thuilleadh i gcaidrimh ócáideacha

Tá tú ag lorg caidreamh níos folláine, fadtéarmach agus tiomantas ar feadh an tsaoil. Ní mheasann tú go bhfuil mná mar thrófaithe conquered.

6. Is breá leat aire a thabhairt do riachtanais daoine eile

Is é an t-iompar firinscneach tipiciúil ná iompar soláthróra. Ní miste leat níos mó a thuilleamh, é a roinnt, agus é a chaitheamh ar do ghaolta. Glacann tú go sona sásta ról an chosantóra sa teaghlach.

7. Bíonn sé éasca agat cinntí a dhéanamh

Le do leibhéil fheabhsaithe muiníne, misnigh agus treallúsachta, ní fadhb níos mó tú an chinnteoireacht. Tá do scileanna loighciúla agus anailíseacha nua úsáideach duit.

8. Tá d’intinn saor ó amhras agus neamhchinnteachtaí

Fiú amháin tá iontas ort faoi do shoiléire meabhrach. Is cuidiú é seo duit chun do spriocanna uaillmhianacha a bhaint amach.

9. Glacann tú freagracht as do ghníomhartha agus d’fhocail

Le muinín as an nua agus réasúnaíocht loighciúil, tuigeann tú gurb tusa amháin atá freagrach as do shaol. Ní féidir leat an milleán a chur ar dhaoine eile nuair a théann rudaí síos an cnoc. Téann meabhair an íospartaigh as feidhm agus tá tú réidh le bheith i gceannas ar do shaol.

10. Tá tú diongbháilte agus diongbháilte

Nuair a bheidh d’intinn déanta suas agat, ní féidir tú a dhíspreagadh. Seasann tú le do chinneadh agus déanann tú é is cuma cén.

11. Ba mhaith leat fás go spioradálta

Tuigeann tú an méid atá gnóthaithe agat as casadh ar do thaobh spioradálta. Ba mhaith leat tuilleadh a fháil amach faoi agus é seo a iniúchadh tuilleadh.

Lasracha firinscneacha agus cúpla diaga

Is é caidreamh lasair cúpla an caidreamh is íon agus tá sé níos déine. Tá sé ríthábhachtach go n-éireoidh leis an gcaidreamh fuinneamh firinscneach diaga a thuiscint.

Ní gá go mbeadh an lasair chúpla firinscneach diaga fireann go bitheolaíoch i gcónaí. B’fhéidir go bhfaighidh tú an firinscneach diaga i gcorp baineann freisin.

Is ábhar nach ndéantar iniúchadh air ar mhúscailt lasair cúpla fireann agus d’fhéadfadh sé seo a bheith míbhuntáisteach. Toisc go n-oirfeadh fir go bunúsach do shaol sa réimse fisiceach seachas ar eitleán spioradálta, b’fhéidir nach mbeadh sé sin furasta.

I bhformhór na gcásanna, is é an rádala lasair cúpla an fear. Is iarmhairt dhíreach é seo ar iad a bheith gan spiorad go spioradálta agus a n-easpa taithí spioradálta, eolais agus intuition. Ach amháin má dhúisítear go spioradálta iad agus go bhfaighidh siad a n-iarmhéid d’fhuinneamh firinscneach agus baininscneach diaga, leanfaidh an caidreamh lasair chúpla de bheith luaineach agus éagobhsaí.

Ailt a Bhaineann le Flames Twin:

Smaointe deiridh

Tá go leor débhríocht agus míthuiscintí ann maidir le fuinneamh diaga. Chun an leas is fearr a bhaint as, ní mór duit fios a bheith agat go díreach cad a chiallaíonn siad, conas iad a mhúscailt, agus comharthaí a mhúscailt.

Dá mhéad comharthaí a fheiceann tú ionat féin, is ea is gaire duit an t-eolas. Le níos mó agus níos mó daoine ag tuiscint tábhacht na bhfuinneamh diaga agus an tábhacht a bhaineann lena ndúiseacht, beidh an domhan ina áit níos fearr dúinn uile.