15 Samplaí de Dhlí na Attraction sa Bhíobla

Féinfheabhsú

Dlí an Mhealltachta sa Bhíobla

Dhúisigh an domhan fealsúnacht iontach dhlí na tarraingthe le scaoileadh an scannáin The Secret. Mar gheall ar an gclúdach ollmhór a fuair na meáin sa scannán, rinne an pobal i gcoitinne suí suas agus tabhair faoi deara.

Ní coincheap nua é dlí na tarraingthe. Cuireadh an téarma dlí tarraingthe le chéile ag deireadh an 19ú haois ach tá an coincheap chomh sean leis an gcine daonna féin. Tá fianaise ann go bhfuil feasacht againn ar a bheith ann i dtéacsanna reiligiúnacha luatha lena n-áirítear an Bíobla.

D’fhéadfadh sé seo go gcuirfeadh sé iontas ort, An bhfuil dlí an Bhíobla tarraingteach? An bhfuil cruthúnas ann ar dhlí na tarraingthe sa Bhíobla?.Cé gur i ndlí na tarraingthe a luaitear an chumhacht is airde mar an Cruinne chun cur chuige tuata a choinneáil agus freastal ar dhaoine ó gach creideamh agus reiligiún, sa Bhíobla, cuirtear Dia ina áit.

Ceann de na bunteagaisc sa Bhíobla ná Le Dia tá gach rud indéanta - Mathew 19:26.

Amharcann an t-alt seo ar na cásanna sa Bhíobla ina bhfuil prionsabail dhlí na tarraingthe le feiceáil. Gheobhaidh tú anseo go leor samplaí de chásanna den sórt sin.

Cad a deir an Bíobla faoi dhlí na tarraingthe?

Féach leis nach dtógann aon duine tú faoi chuing trí fhealsúnacht log agus mealltach, atá ag brath ar thraidisiún an duine agus ar fhórsaí spioradálta eiliminteacha an domhain seo seachas ar Chríost. - Colosaigh 2: 8

Is minic a luaitear é seo ag daoine a deir go bhfuil dlí na tarraingthe i gcoinne bhunphrionsabail an Bhíobla. Níl anseo ach cás míthuisceana agus míthuisceana. Má ghlacann tú na pianta chun tochailt níos doimhne agus má thuigeann tú croíchoincheapa an dá rud, gheobhaidh tú cosúlachtaí iomadúla.

Deir an Bíobla,

Tá plean agus cuspóir ag Dia do do shaol. Tá sé seo fíor i gcás gach duine aonair sa Cruinne seo. Agus, tá sé sa chiall mhaith - ní le haghaidh tubaiste ach le dóchas.

Mar is eol dom na pleananna atá agam duit, dearbhaíonn an Tiarna, pleananna chun rath a chur ort agus gan dochar a dhéanamh duit, pleananna chun dóchas agus todhchaí a thabhairt duit. - Ieremiah 29:11

Ba mhaith le Dia go mbeadh tú sásta, sásta, agus síochánta i do shaol. Ba mhaith le Dia go bhfaighidh tú taithí ar ghrá agus ar raidhse.

… Tháinig mé go mb’fhéidir go bhfuil beatha acu agus go bhféadfadh sé a bheith acu níos fairsinge. - Eoin 10:10

Cad a deir an Bíobla faoi léiriú?

Creideann go leor go dtéann coincheap na haidhmeanna agus na mianta atá agat i gcoinne spiorad na Críostaíochta agus theagasc an Bhíobla. Ní féidir é a bheith níos faide ón bhfírinne.

Má tá cúram ort breathnú go dlúth go leor, tuigfidh tú go bhfuil an bhrí agus an rún mar an gcéanna.

Sa Bhíobla, gheobhaidh tú,

Teastaíonn ó Dhia duit do chuid aislingí a bhaint amach agus do spriocanna a bhaint amach. Is léir ón mBíobla nach dtabharfaidh tú glóir agus onóir dó ach ansin.

Brúim ar aghaidh i dtreo na sprice le haghaidh duais ghlaoch aníos Dé i gCríost Íosa. - Filipigh 3:14

Níl Dia ag iarraidh ort béim a leagan ar rud ar bith ach do chuid fuinnimh a dhíriú ar paidreacha. Níl le déanamh agat ach gníomhais maithe a dhéanamh, braithim buíoch, agus an iarraidh a dhéanamh.

Ná bí imníoch faoi rud ar bith, ach i ngach cás, trí urnaí agus achainí, le buíochas, cuir d’iarrataí i láthair Dé. - Filipigh 4: 6

Tuilleadh samplaí de dhlí na tarraingthe sa Bhíobla

Bíodh sé mar dhlí na tarraingthe nó mar phróiseas an léirithe, gheobhaidh tú go leor cásanna díobh sa Bhíobla. Beidh iontas ort treoracha a fháil maidir le conas a léiriú sa Bhíobla.

 1. Iarr, agus tabharfar duit é; lorg, agus gheobhaidh tú; cnag, agus osclófar duit é. Faigheann gach duine a iarrann; an té a lorgaíonn fionnachtana; agus don té a bhuaileann, osclófar an doras. - Matha 7: 7-8

 2. Más féidir leat a chreidiúint, tá gach rud indéanta, don té a chreideann. - Marcas 9.23

 3. Dá bhrí sin deirim leat, ná bí imníoch faoi do shaol, faoi na rudaí a íosfaidh tú nó faoi na rudaí a ólfaidh tú, ná faoi do chorp, faoi na rudaí a chuirfidh tú ort. - Matha 6: 25-27

 4. Agus gach rud, cibé rud a iarrfaidh tú i nguí, ag creidiúint, gheobhaidh tú. - Matha 21:22

 5. Mar a cheapann fear ina chroí, is amhlaidh atá. - Seanfhocail 23: 7

 6. Ná cloí le patrún an domhain seo, ach déan claochlú air, trí d’intinn a athnuachan. - Rómhánaigh 12: 2

 7. Deisigh do shúile ní ar an méid a fheictear, ach ar an rud nach bhfacthas, ós rud é go bhfuil an rud a fheictear sealadach, ach an rud nach bhfeictear go síoraí. - Corantaigh 4:18

 8. De réir do chreidimh, an ndéanfar é duitse. - Matha 9:29

 9. Tabhair, agus tabharfar duit é. Déanfar beart maith, brúite síos, croitheadh ​​le chéile, agus rith thairis, a dhoirteadh isteach i do lap. Maidir leis an mbeart a úsáideann tú, tomhaisfear duit é. - Lúcás 6:38

 10. Dá bhrí sin deirim leat, cibé rud a iarrann tú i nguí, creidim go bhfuair tú é, agus is leatsa é. - Marcas 11:24

 11. Ní thagann ríocht Dé le breathnóireacht; ná ní déarfaidh siad, ‘Féach anseo!’ nó ‘Féach ansin!’ Go deimhin, tá ríocht Dé ionat. - Lúcás 17: 20-21

 12. Agus rinne Dia beithíoch na talún i ndiaidh a chineáil, agus eallach i ndiaidh a chineáil, agus gach a dtrasnaíonn ar an talamh i ndiaidh a chineáil: agus chonaic Dia go raibh go maith. - Geineasas 1:25

 13. Ansin d’fhreagair an Tiarna mé, Scríobh an fhís. Déan é a shoiléiriú ar tháibléid ionas gur féidir le duine ar bith é a léamh go tapa. Óir tá an fhís fós ar feadh tréimhse cheaptha, ach ag an deireadh, labhróidh sí, agus ní bréag: cé go bhfanfaidh sí, fan léi; mar is cinnte go dtiocfaidh sé, ní bheidh sé déanach. - Habakkuk 2: 3

 14. Go fírinneach deirim libh, cibé duine a chreideann ionam, déanfaidh sé na hoibreacha a bhí á ndéanamh agam, agus déanfaidh siad rudaí níos mó ná iad seo toisc go bhfuilim ag dul chuig an Athair. Agus déanfaidh mé gach a iarrann tú i m’ainm, ionas go ndéanfar an tAthair a ghlóiriú sa Mhac. Féadfaidh tú aon rud i m’ainm a iarraidh orm, agus déanfaidh mé é. - Eoin 14: 12-14

 15. Faoi dheireadh, a dheartháireacha agus a dheirfiúracha, cibé rud atá fíor, cibé rud atá uasal, cibé rud atá ceart, cibé rud atá íon, cibé rud atá álainn, cibé rud atá inghlactha - má tá rud ar bith sármhaith nó le moladh - smaoinigh ar rudaí den sórt sin. - Filipigh 4: 8

Smaointe deiridh

Tá dlí intreach agus Dia nasctha go bunúsach ar go leor bealaí. B’fhéidir go bhfuil an téarmaíocht a úsáidtear difriúil agus go bhfuil éagsúlacht sa chaoi a gcuirtear an coincheap in iúl agus i láthair. Ní deir dlí an tarraingthe nach bhfuil aon Dia ann nó ní iarrann sé ort gan creidiúint i gceann amháin, ná ní deir an Bíobla go bhfuil sé dodhéanta nó nach leanfaí coincheap dhlí na tarraingthe.

Is éard atá i gceist leis an nasc a aimsiú ná tuartha agus peirspictíochtaí. Léigh an Bíobla leis an meon ceart agus tuig dlí an tarraingthe agus an léirithe leis an gcur chuige ceart. Gheobhaidh tú amach go dtugann siad na teachtaí céanna.

Is é creideamh substaint na rudaí a bhfuil súil leo, fianaise ar rudaí nach bhfacthas. - Eabhrais 11: 1

B’fhéidir gur mhaith leat freisin ár dtreoir deiridh ar a sheiceáil modhanna léirithe scripte , nó íoslódáil an dlí pleanálaí tarraingthe chun tús a léiriú inniu.