Cad is Sóisialachas ann? Agus Cén chaoi a bhfuil sé difriúil seachas an sóisialachas daonlathach?

Siamsaíocht

Tá Halla an Bhaile ag Bernie Sanders ag Ardscoil Las Vegas Thuaidh

Ethan MillerÍomhánna Getty
  • Tá a. Bernie Sanders 'bhí creideamh sa sóisialachas daonlathach a pointe conspóide le linn díospóireachtaí Daonlathacha Iúil 2019.
  • Ní hionann an sóisialachas daonlathach agus an sóisialachas, ach tá roinnt croí-chreidimh acu.
  • Tá Sanders agus Ionadaí NY Alexandra Ocasio-Cortez i measc na bpolaiteoirí tofa de chuid na S.A. a mheasann gur sóisialaigh dhaonlathacha iad féin.

Tá an Rás uachtaránachta 2020 Tá an téarma ‘sóisialaí Daonlathach’ tugtha isteach ag daoine nár chuala riamh é roimh an Díospóireachtaí daonlathacha . Ach cad a chiallaíonn sé a bheith i do 'shóisialach Daonlathach?' Déanfaimid é a bhriseadh síos.

Cad is sóisialachas Daonlathach ann?

Ós rud é go dtuigtear an téarma go minic, is simplí tús a chur leis an sóisialachas Daonlathach nach bhfuil : Ní páirtí polaitiúil é. Níl sé inmhalartaithe go hiomlán le creidimh agus cleachtais an tsóisialachais freisin.De réir Mark A. Peterson , ina ollamh le beartas poiblí, eolaíocht pholaitiúil, agus dlí ag UCLA, is é an sóisialachas Daonlathach 'glao ar na daoine a toghadh go daonlathach an earnáil phoiblí a úsáid chun comhionannas agus deis níos mó a chur chun cinn.' Creideann siad siúd a shainaithníonn mar shóisialaigh Dhaonlathacha go dtugann siad an deis do gach duine bunús eacnamaíoch comhionann a fháil, agus go bhfeiceann siad cúram sláinte saor nó ar chostas íseal, oideachas poiblí saor ó theagasc, agus cúram uilíoch leanaí mar bhealach chuige sin.'Creideann sóisialaigh dhaonlathacha gur chóir an geilleagar agus an tsochaí a reáchtáil go daonlathach - chun freastal ar riachtanais an phobail, ní chun brabúis a dhéanamh do chúpla,' Sóisialaithe Daonlathacha Mheiriceá Suíomh Gréasáin (DSA) stáit. Seasann an DSA d’athstruchtúrú ár rialtais agus gheilleagar na SA ‘ionas gur féidir le gnáth-Mheiriceánaigh páirt a ghlacadh san iliomad cinntí a théann i bhfeidhm ar ár saol.’Téama mór is ea institiúidí móra, mar bhainc agus chorparáidí, a bheith cuntasach as cinntí agus as gníomhaíochtaí a théann i bhfeidhm orainn, agus mar sin tá guth níos mó á thabhairt d’oibrithe i bpróisis chinnteoireachta feidhmiúcháin. Féadfaidh sé seo a bheith i bhfoirm comhairlí oibrithe, nó níos mó spotaí d’fhostaithe ar bhord stiúrthóirí corparáide.

Cad é an difríocht idir sóisialaí daonlathach agus sóisialach?

Merriam-Webster sainmhínítear an sóisialachas go príomha mar 'aon cheann de na teoiricí eacnamaíocha agus polaitiúla éagsúla a mholann úinéireacht chomhchoiteann nó rialtais agus riarachán modhanna táirgeachta agus dáilte earraí.'

I mbeagán focal, ciallaíonn sé sin, i dtír atá go hiomlán sóisialach, go bhfuil sciar úinéireachta ag gach duine - bíodh sé i monarcha, i gcorparáid, srl. - Cibé rud a tháirgtear. Féadann sé seo a rá go bhfuil scaireanna dá gcuideachta féin ag oibrithe, nó b’fhéidir gur baill de bhord iad, ag roinnt tuairimí comhionanna i gcinntí a théann i bhfeidhm ar gach fostaí. Sa chás sóisialach idéalach, déantar gach cinneadh ar mhaithe le cách, agus tá rochtain chomhionann ag baill na sochaí ar acmhainní agus ar sheirbhísí sóisialta an náisiúin sin. Is mórfhocail tóir iad ‘Comhchoiteann’ agus ‘comharchumann’ laistigh de chiorcail shóisialacha ar an gcúis seo.

Is cás ‘faigh an rud a thugann tú’, ina gcreideann gach duine go bhfuil gaol díreach ag an méid a fhaigheann tú leis an méid a chuir tú isteach, ciallmhar ó thaobh saothair de. Mar sin féin, i roinnt tíortha, tá streachailtí cumhachta agus cumhachta mar thoradh ar an gcuma a bhí cosúil le smaoineamh maith ar pháipéar nuair a bhain ceannairí rialtais mí-úsáid as an struchtúr eacnamaíoch chun leasa dóibh féin, in ionad géilleadh d’uacht na ndaoine. Creideann creidmhigh díograiseacha i buanna an chaipitleachais freisin go ndéanann easpa luaíochtaí airgeadaíochta i dtír shóisialach an t-oibrí a dhíspreagadh, rud a fhágann go bhfuil geilleagar níos táimhe ann.

Is é an dara sainmhíniú ar fhoclóir an tSóisialachais, ‘córas sochaí nó grúpa ina gcónaí nach bhfuil aon mhaoin phríobháideach ann,’ a chuireann eagla ar dheighleog na Meiriceánaigh a bhfuil eagla orthu go gciallódh sé go bhféadfadh an stát a gcuid airgid agus acmhainní tuillte go crua a athshealbhú. Áitíonn Peterson, áfach, 'nach bhfuil aon bhaint ag an sóisialachas le haon rud atá á phlé i bpolaitíocht reatha Mheiriceá.'

Scéalta Gaolmhara

8 Rudaí ar Eolas Faoi Bernie Sanders


16 de na Podchraoltaí Polaitiúla is Fearr


27 Leabhar Polaitíochta le Léamh Roimh an Toghchán

Tá an sóisialachas mar a chleachtadh é i dtíortha mar Chúba agus Vítneam difriúil ó choincheap an tsóisialachais dhaonlathaigh. Cad é an dá chóras creidimh dhéanamh Is creideamh lárnach í an scair gur cheart don rialtas íoc as (nó cuidiú ar a laghad íoc as) na rudaí a fheiceann siad mar bhunchearta d’aon saoránach: Cúram sláinte, cúram leanaí, agus oideachas, go háirithe.


Cén fáth go bhfuil sóisialachas daonlathach chomh conspóideach?

Is é an focal ‘sóisialach’ arís é, den chuid is mó, agus an bagáiste stairiúil a thagann leis.

‘Tá an téarma‘ sóisialachas ’scanrúil do go leor daoine sna Stáit Aontaithe mar go raibh baint aige leis an USSR, nó le hAontas na bPoblacht Sóisialach Sóivéadach ar feadh na mblianta,’ a deir Peterson. 'Ba é sin sóisialachas foclóir - cumannachas i ndáiríre, agus an stát ag glacadh leis na cumhachtaí go léir, an t-iomlánachas - thar an bpobal. Níl baint ar bith aige seo le hárachas sóisialta, daonlathas sóisialta, ná sóisialachas daonlathach. '

Is gnách go ndéanann criticeoirí coimeádacha ar an sóisialachas Daonlathach sna meáin cruthaigh bréagach coibhéisí idir é agus branda an tsóisialachais a dtagraíonn Peterson dó, bíodh sé as míthuiscint nó as iarracht eagla ghéar a ghiaráil i measc vótálaithe aosta a bhfuil cuimhne acu ar an Cogadh Fuar idir na Stáit Aontaithe agus an USSR sna 1940idí agus sna 50idí.

'Rud atá suimiúil freisin is ea an méid nach bhfuil na huaireanta céanna ag na glúine óga, nach raibh thart le linn an Chogaidh Fhuair,' a deir Peterson. Tá gach seans ann: De réir 2019 Vótaíocht Gallup Dúirt 43% de na Meiriceánaigh gur rud maith don tír é an sóisialachas - méadú 18 faoin gcéad ó 1942. Rud eile suirbhé as 2,775 duine fásta fuarthas amach gurbh fhearr le 61 faoin gcéad de dhaoine 18-24 bliana d’aois an focal ‘sóisialachas’ ná ‘caipitleachas.’ (Níor luadh sóisialachas daonlathach i gceachtar vótaíocht.)

'Mar sin, nuair a labhraíonn millennials faoi choincheapa mar shóisialachas daonlathach, nílimid ag caint faoi na cineálacha seo Cúram Dearg boogeymen, ’a dúirt Ocasio-Cortez Chos istigh Gnó , ag tagairt don chrusade pointeála méar a tharla le linn an Chogaidh Fhuair. 'Táimid ag caint faoi thíortha agus chórais atá ann cheana agus a cruthaíodh cheana féin a bheith rathúil i saol an lae inniu.'

Deir criticeoirí an tsóisialachais dhaonlathaigh, agus go háirithe plean cúraim sláinte arna mhaoiniú ag an rialtas a chlúdódh gach saoránach ar chostas íseal nó gan aon chostas (seachas an córas reatha pleananna príobháideacha, íoc as póca), go mbeadh sé ró-mhaith daor agus beidh níos lú iomaíochta sa mhargadh cúraim sláinte dá bharr agus praghsanna níos airde timpeall. Éilíonn siad freisin nach seasfadh Meiriceánaigh don ráta cánach níos airde ar dóigh dóibh íoc as árachas. Líon na Meiriceánaigh neamhárachaithe bhuail 13.7 faoin gcéad ag deireadh 2018, an leibhéal is airde le ceithre bliana.

Is cinnte go mbeadh athrú peirspictíochta ag teastáil ó go leor cáiníocóirí na Stát Aontaithe chun bogadh i dtreo córais níos cóngaraí do chóras na dtíortha Nordach (níos mó ná sin thíos). Ach maíonn Peterson go bhfuil go leor de na buntáistí sóisialta a raibh Meiriceánaigh ag brath orthu ar feadh na mblianta bunaithe cheana féin ar na smaointe a bhfuil sóisialaithe daonlathacha ag troid ar a son.

‘U.S. Árachas sóisialta é Medicare, mar aon le Slándáil Shóisialta. Maoinítear oideachas poiblí sna Stáit Aontaithe le cánacha a íocann gach duine i bhfoirm amháin nó i bhfoirm eile agus atá ar fáil do gach duine ‘saor in aisce,’ ’a deir sé. 'Heck, mar sin tá cosaint ón roinn dóiteáin. Ba cheart dóibh siúd a ghearrann ar na Daonlathaigh a bheith ina sóisialaigh, má tá siad macánta, a bheith i mbun feachtais ghníomhach chun deireadh a chur leis na cineálacha seo seirbhísí maoinithe go poiblí. '


An bhfuil an sóisialachas daonlathach an rud céanna le daonlathas sóisialta?

Ní hamhlaidh, cé go dtugann abhcóidí is suntasaí an tsóisialachais dhaonlathaigh le fios gur éirigh leis an dara ceann i dtíortha eile mar chruthúnas go bhféadfadh sé oibriú sna Stáit Aontaithe.

‘Is gnách go mbíonn baint ag an daonlathas sóisialta le stáit leasa láidre, maoinithe ó cháin a sholáthraíonn raon clár rialtais uilechuimsitheach chun comhionannas agus deis níos mó a chur chun cinn,’ a mhíníonn Peterson. Cuimsíonn na cláir sin, a deir sé, cúram sláinte uilíoch, oideachas in aisce nó níos inrochtana go airgeadais, cúram leanaí, oiliúint poist, agus pinsin.

Ach déanaimis athchasadh, mar tá sé tábhachtach focal eile a dhíphacáil a fhágann go bhfuil roinnt Meiriceánaigh neirbhíseach: An ‘leas’ sa stát leasa.

‘Tabhair faoi deara go gciallaíonn‘ leas ’anseo leas sóisialta ginearálta ina bhfuil gach duine san áireamh, ní an‘ cúnamh poiblí do na boicht ’a bhaineann leis an bhfocal leas sna Stáit Aontaithe,’ a deir Peterson. Íocann roinnt daonlathais shóisialta as cúram sláinte poiblí agus as cláir eile ar a dtugtar árachas sóisialta .

Scéalta Gaolmhara

Swag Feachtas Uachtaráin 2020 go léir, Rangaithe


Is é Kamala Harris VP Pick Joe Biden

Tá árachas sóisialta, i gcásanna áirithe, maoinithe ó thaobh cánach de, rud a chiallaíonn go bhféadfadh saoránaigh sna tíortha sin ráta cánach a íoc a mheasfadh Meiriceánaigh a bheith ard - ach is í an fhritháireamh nach bhfuil siad ag íoc as póca as árachas príobháideach agus oideachas. Maoiníonn tíortha eile, cosúil leis an nGearmáin, a gcuid clár leasa phoiblí go príomha trí ranníocaíochtaí párolla.

D'áitigh Alexandra Ocasio-Cortez agus Bernie Sanders araon ar vótálaithe machnamh a dhéanamh ar na córais stáit leasa a bhí ann le fada i dtíortha caipitleacha eile mar shampla de rud a d’fhéadfadh leas na Meiriceánaigh a dhéanamh.

'Sílim gur cheart dúinn féachaint ar thíortha mar an Danmhairg, an tSualainn agus an Iorua, agus foghlaim ón méid atá curtha i gcrích acu dá lucht oibre,' Dúirt Sanders i ndíospóireachtaí Daonlathacha 2016. Agus a smaointe féin maidir le cúram sláinte do chách á bplé, dúirt Ocasio-Cortez Chos istigh Gnó , 'Táimid ag caint faoi chúram sláinte aoníocóra ar éirigh leis cheana féin i go leor samhlacha éagsúla, ón bhFionlainn go Ceanada go dtí an Ríocht Aontaithe.'


Cén chaoi a n-oireann an sóisialachas daonlathach don chaipitleachas?

Bhuel, is cinnte nach gcuireann duine amháin an ceann eile ar ceal. Is tíortha caipitiúla rathúla iad go leor de na daonlathais shóisialta a luann Sanders agus Ocasio-Cortez mar inspioráid dá bpleananna eacnamaíocha - an tSualainn agus an Fhionlainn, mar shampla.

'Is geilleagair chaipitiúla diongbháilte iad seo a bhfuil úinéireacht phríobháideach acu ar mhaoin, corparáidí príobháideacha, agus líon measartha mór fiontraithe agus teaghlaigh saibhre,' a deir Peterson.

Allmhairítear an t-ábhar seo ó {embed-name}. B’fhéidir go mbeidh tú in ann an t-ábhar céanna a fháil i bhformáid eile, nó b’fhéidir go mbeidh tú in ann tuilleadh faisnéise a fháil, ar a suíomh Gréasáin.

D'aithin Sanders mar shóisialach (seachas sóisialaí Daonlathach) ar ais nuair a bhí sé ina mhéara ar Burlington sna 1980idí, ach fiú ansin, d'éiligh an ról sin air cuidiú le cathair Vermont a bheith rathúil go heacnamaíoch - i ndeireadh na dála ushering i athbheochan Downtown Burlington.

'Ní déarfainn go raibh muid in éineacht leis an bpobal gnó, ach má sheiceálann tú mo thaifead de mo ocht mbliana mar mhéara Burlington, rinne an chathair ar fad go maith,' a dúirt Sanders leis an Faoi Sábháil Mheiriceá podchraoladh i mí Iúil 2019.

Ocasio-Cortez a dúirt Chuck Todd le MSNBC go gceapann sí go bhfuil sé indéanta do dhuine a bheith caipitleach agus sóisialach daonlathach araon, agus ag an am céanna ag ligean nach mbraitheann gach sóisialaí daonlathach ar an mbealach sin: ‘Ní bhaineann sé le táthcheangail an rialtais. Is éard atá i gceist leis, 'cá mhéad a bhíonn ag oibrithe i do ghnó?'


Cad iad na tíortha atá sóisialach Daonlathach?

Dada. Tá an DSA Is gearr go gcuirfidh suíomh an láithreáin in iúl go bhfuil tíortha eile tar éis na buntáistí a bhaineann le páirtithe sóisialacha agus obair gluaiseachtaí saothair a bhaint amach, ag scríobh gur féidir linn foghlaim ón stát leasa cuimsitheach a chothaíonn na Sualainnigh, ó chóras cúraim sláinte náisiúnta Cheanada, cúram leanaí ar fud na tíre sa Fhrainc. clár, agus cláir litearthachta Nicearagua. '

Cé go bhfostaíonn na tíortha sin idéalacha a bhfuil baint acu le sóisialachas Daonlathach agus go bhfuil páirtithe sóisialacha gníomhacha acu, is í Nicearagua an t-aon cheann le páirtí rialaithe sóisialach.


Le haghaidh tuilleadh scéalta mar seo, cláraigh le haghaidh ár nuachtlitir .

Déanann tríú páirtí an t-ábhar seo a chruthú agus a chothabháil, agus a allmhairiú ar an leathanach seo chun cabhrú le húsáideoirí a seoltaí ríomhphoist a sholáthar. B’fhéidir go mbeidh tú in ann tuilleadh faisnéise faoi seo agus ábhar cosúil leis a fháil ag piano.io Advert - Leanúint ar aghaidh ag léamh thíos