Meas a Thabhairt don Duine nach maireann Le Leabhar Cuimhne

Ilghnéitheach

Chruthaigh Abby Slutsky leabhar cuimhne nuair a fuair grá amháin bás. Is bealach iontach é chun do mheas a roinnt mura bhfuil tú in ann freastal ar shochraid.

Áirítear leis an gclúdach seo teideal ar a bhfuil ainm an té a d’imigh.

Áirítear leis an gclúdach seo teideal ar a bhfuil ainm an té a d’imigh.

Cén Fáth Cruthaigh Leabhar Cuimhne?

Ba thraidisiún i gcónaí é teacht le chéile chun sólás a thabhairt do ghaolta agus meas a léiriú ar dhaoine a d’imigh. Mar sin féin, chuir COVID-19 damper ar do chuid urraim a íoc san fheoil. Roghnaíonn cuid acu seirbhísí fíorúla a óstáil chun cuimhneamh ar a ngaolta, agus tá searmanais an-simplí ag daoine eile le lucht freastail teoranta.Cé go bhféadfadh gaolta agus cairde a mhaireann druidim, tá sé dúshlánach an tacaíocht chéanna a thabhairt dóibh is a bheadh ​​acu roimh an bpaindéim. B’fhéidir gurb é an bealach iontach le leabhar cuimhne a chruthú tacaíocht a sholáthar mura bhfuil tú féin nó daoine eile in ann freastal ar shochraid ach go dteastaíonn uait fós go n-airíonn céile, leanbh nó tuismitheoir nach bhfuil chomh uaigneach céanna.

Céimeanna chun Leabhar Cuimhne a Chruthú

Ní deacair leabhar cuimhní cinn ina n-aithnítear na hamanna maithe agus chuimhneacháin i saol duine atá gar duit a chur i gcuimhne. Lean na céimeanna simplí seo:

 1. Déan teagmháil le cairde agus le teaghlach ag iarraidh pictiúir agus scéalta.
 2. Cruthaigh clúdach.
 3. Scríobh nóta don fhaighteoir i dtús an leabhair á rá leo go bhfuil súil agat go dtabharfaidh an leabhar sólás dóibh.
 4. Tosaigh le leathanach faoi na rudaí is fearr leis an duine nach maireann.
 5. Eagraigh pictiúir agus cuir in aice le scéalta cuí iad.
 6. Cruthaigh leathanach le haon fhaisnéis bhreise is mian leat a chur san áireamh.
 7. Déan clár na n-ábhar.
 8. Ceangail an leabhar.

1. Déan Teagmháil le Cairde agus Teaghlaigh chun Pictiúir agus Scéalta a Iarraidh

Seol nótaí gearra nó ríomhphoist chuig cairde agus teaghlaigh ag cur in iúl go bhfuair an duine éagtha. Luaigh go bhfuil an tsochraid an-teoranta, ach gur bhreá leat é dá bhféadfadh gach duine gearrscéal nó pictiúr a sheoladh chugat ag léiriú an duine nach maireann. Bíodh a fhios ag gach duine go n-aithníonn tú go mb’fhéidir nach bhfuil grianghraf acu ach cibé rud is féidir leo a sheoladh.

Seans go mbeidh iontas ort faoin líon grianghraf agus scéalta a fhaigheann tú. Más féidir, iarr ar gach duine an bhliain ar tógadh an grianghraf a aithint nó cathain a tharla an imeacht sa scéal. Cuir am sonraithe ar fáil chun an fhaisnéis a sheoladh. B’fhéidir nach gcuirfeadh daoine áirithe teidil ar a gcuid scéalta mar sin, más gá, cruthaigh do chuid féin.

2. Cruthaigh Clúdach don Leabhar

Nuair a rinne mé leabhar cuimhne, thug mé 'A Walk Down Memory Lane' air. Luaigh mé ainm m'athar agus dátaí a bhreithe agus a bháis. Más mian leat, is féidir leat pictiúr a chur ar an gclúdach.

3. Scríobh Nóta don Leathanach Tosaigh don Faighteoir

Cuir roinnt tuairimí ó chroí san áireamh a chuirfidh in iúl don fhaighteoir go bhfuil a mbrón agus a gcaillteanas i bpáirt ag gach duine. I measc na nithe a d’fhéadfaí a lua tá:

 • Theastaigh uainn go mbeadh leabhar agat le cuimhneamh ort (cuir isteach ainm an imigh).
 • Tá súil againn go dtabharfaidh an leabhar seo sólás agus go mbeidh cuimhní den scoth aige.
 • Theastaigh uainn go mbainfeá sult as roinnt pictiúr b’fhéidir nach mbeadh ort a chur i gcuimhne duit faoin dea-uair ar fad (cuir isteach ainm an duine nach maireann).

4. Cruthaigh Leathanach Amháin nó Níos Mó Ag Liostaigh na Rudaí is Fearr leis an Imeachta

I measc roinnt smaointe tá:

 • Dath is fearr leat
 • Bia is fearr leat
 • Caitheamh aimsire is fearr leat
 • Áit is fearr leat
 • Séasúr is fearr leat
 • Nathanna cainte is fearr leat

Mura bhfuil na freagraí ar eolas agat, iarr ar chairde agus ar mhuintir cabhrú leat. Beidh siad sásta cur leis. Mura bhfuil na freagraí ar eolas ag éinne, fág bán é agus lig don fhaighteoir an fhaisnéis a líonadh. Má roghnaíonn tú, tabhair peann deas leis an leabhar don fhaighteoir.

5. Eagraigh na Grianghraif agus Scéalta

D’fhéadfadh roinnt pictiúr cur le scéal go nádúrtha. Más cosúil nach dtéann cuid de na pictiúir le scéalta ar bith, cruthaigh cúpla leathanach le pictiúir fotheideal. Ní bheidh an faighteoir ar aon intinn má tá an leabhar idirscartha le pictiúir nach mbaineann le scéal ar leith. D'eagraigh mé pictiúir go croineolaíoch, ach is féidir leat iad a eagrú mar is mian leat.

Más leanbh tú ag déanamh an leabhair chuimhne, déan ransú smaointe le do dheirfiúracha faoi ócáidí speisialta agus imeachtaí teaghlaigh ar mhaith leat a chur san áireamh. Más cara thú ag déanamh an leabhair, b’fhéidir gur mhaith leat scéal a chur san áireamh faoin gcaoi ar bhuail tú leis an duine nach maireann.

6. Cruthaigh Leathanach Le Faisnéis Bhreise

Is féidir aon rud is mian leat a bheith ar an leathanach seo. Seo roinnt smaointe:

 • Éachtaí an duine éagtha nár luadh cheana
 • Reilig agus plota ina bhfuil siad curtha
 • Liosta de na daoine a chuir leis an leabhar

B’fhéidir gur mhaith leat cúpla leathanach bán a fhágáil freisin. Is féidir leis an faighteoir chuimhneacháin i gcuimhne a chur leis agus iad ag smaoineamh orthu.

7. Déan Clár Ábhar

Cuir isteach é seo ag tús an leabhair. Chuir mé mo chuid go díreach i ndiaidh mo nóta don fhaighteoir. Nuair a chruthaítear é tar éis duit na pictiúir agus na scéalta go léir a eagrú, beidh sé níos éasca líon na leathanach a dhéanamh amach.

8. Ceangail an Leabhar

Beidh an chuid is mó de na siopaí soláthair oifige in ann an leabhar a cheangal duit. Tá praghas níos réasúnta ar leabhar le clúdach bog ná le clúdach crua. Rinne mé mianach le corna plaisteach ceangailteach.

Déan leabhar cúl bog le leabhar cúrtha neamhchostasach nó roghnaigh cúl crua.

Déan leabhar cúl bog le leabhar cúrtha neamhchostasach nó roghnaigh clúdach crua.

Tá an t-ábhar seo cruinn agus fíor chomh fada agus is eol don údar agus níl sé i gceist é a chur in ionad comhairle fhoirmiúil agus aonair ó ghairmí cáilithe.