Conas Litir Buíochais a Scríobh chuig Dlíodóir

Teachtaireachtaí Cárta Beannachta

Is breá le Oyewole Folarin teachtaireachtaí cártaí beannachta a scríobh agus cuidiú le daoine eile na focail a theastaíonn le haghaidh chuimhneacháin speisialta an tsaoil a aimsiú.

go raibh maith agat-nóta-don-aturnae-as-seirbhísí-rendered

Diabhalta

Ag lorg litir bhuíochais shamplach chuig d’aturnae as a gcuid oibre crua chun do cheist dlí a réiteach? Is abhcóidí tábhachtacha iad dlíodóirí a chuidíonn linn trí na tráthanna is dúshlánaí dár saol. Uaireanta bíonn sé deacair a dhéanamh amach cad atá le rá nó le scríobh nuair is mian leat a chur in iúl cé chomh mór agus atá tú buíoch as iarrachtaí do chomhairleora dlí agus tú ag láimhseáil do chás.Seo roinnt teachtaireachtaí samplacha spreagúla agus litreacha buíochais is féidir leat a scríobh chun buíochas a ghabháil le do dhlíodóir as d’ábhar a réiteach chomh tapa agus is féidir agus as an toradh inmhianaithe a bhaint amach.

Conas Litir Buíochais a Scríobh chuig Dlíodóir

Ba cheart go mbeadh buíochas le duine a chabhraigh linn mar chuid thábhachtach dár stíl mhaireachtála. Ba chóir go luafadh litir bhuíochais dea-scríofa, cárta beannachta, ríomhphost nó nóta go soiléir:

 • A bhfuil tú ag gabháil buíochais as ar bhealach soiléir agus gairid.
 • Is mór an meas atá agat ar a dtacaíocht agus a dtreoir phroifisiúnta, agus ar an gcaoi a chabhraigh sé leat.
 • A conclúid mhaith - rud éigin cosúil le meas, le meas, le dea-mhéin, le dea-mhéin, nó le meas.

Teachtaireachtaí Samplacha Buíochais do Dhlíodóirí

 • Theastaigh uaim a rá go raibh maith agat as cabhrú le mo chás a réiteach go tapa. Bhí do scileanna cumarsáide agus do mhisneach ag an éisteacht cúirte ar mo shuaimhneas go hiomlán dom.
 • Ní féidir liom buíochas a dhóthain a ghabháil leat as na seirbhísí a thug tú ar ár son. Cuireadh i gcrích go foirfe na míreanna atá liostaithe in uacht ár n-athar a léamh agus a thabhairt ar láimh. Go raibh maith agat arís as do chabhair.
 • Tá mé ar mo shuaimhneas ag d’ionracas agus ag an obair chrua go léir a rinne tú ar mo shon. Beidh mé buíoch i gcónaí as do chuid iarrachtaí ar fad.
 • D'oibrigh tú go dian dícheallach chun an toradh is fearr is féidir a chinntiú ar mo shon, agus ní féidir liom buíochas a ghabháil leat go leor.
 • Bhí mé ag iarraidh buíochas a ghabháil leat as an obair iontach a rinne tú mar aturnae dom. Tá a fhios agam go bhfuil go leor cliant agat, agus mar sin is mór an chiall domsa do chuid freagraí pras agus aird ar mhionsonraí.
 • Go raibh maith agat as ionadaíocht a dhéanamh dom sa dlí i gcoinne [cuir isteach an t-ainm]. Tá mo chuid maoine coigistíochta tugtha ar ais dom. Is féidir liom mo ghnáthghnó a dhéanamh arís anois gan aon chur isteach. Go raibh maith agat as a bheith le mo thaobh.
 • Go raibh maith agat as glacadh le ról mo phríomhchomhairle. Ba chomhartha maith é aturnae a bhfuil taithí mhaith agatsa ar ár taobh go raibh muid ag siúl isteach sa seomra cúirte chun an cás a bhuachan. Táim buíoch as do thuiscint agus as do chomhoibriú ar an ábhar seo.
 • Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil leat as an gcúram agus an imní go léir a léirigh tú dom, agus as oibriú go dícheallach chun a chinntiú gur oibrigh an dlí inár bhfabhar. Murab é do scileanna anailíse agus do chuid eolais, ní bheadh ​​an cheist socraithe faoi láthair. Go raibh maith agat arís as do chomhairle dlí, do chuid ama agus iarrachtaí.
 • Ní féidir liom buíochas a ghabháil leat go leor as do chúnamh. Chuaigh do shaineolas dlí agus do ghairmiúlacht sa bhreis ar na hionchais a bhí agam le linn mo chás.
 • Bhí mé thar fóir nuair a chuala mé toradh na n-imeachtaí cúirte. Go raibh maith agat as mo spéis agus oidhreacht mo theaghlaigh a chosaint. Táim chomh buíoch as do sheirbhís agus gairmiúlacht.
 • Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar a bhfuil déanta agat chun a chinntiú gur tugadh triail chothrom dom. Bhí tú in ann an cás a chruthú thar aon amhras réasúnach agus bhíomar thar a bheith sásta leis an toradh. Táim faoi chomaoin agat as do chuid oibre crua.
 • Go raibh maith agat as mé a chur ar an eolas i gcónaí faoin rogha is fearr le déanamh chun m’fhadhb a réiteach. Níorbh fhéidir liom a chreidiúint nuair a d’aontaigh an t-ionchúisitheoir gur cheart an cás a réiteach lasmuigh den chúirt. Is mór agam do scileanna caibidlíochta agus do chomhairle ar an ábhar.
 • Go raibh maith agat as an am a ghlacadh chun anailís chriticiúil a dhéanamh ar thuairisc na bpóilíní agus ar láthair na coireachta, agus as a chinntiú go bhfuil mé saor go hiomlán ó na cúisimh choiriúla. Is dlíodóir chomh iontach thú.
 • Táim an-bhuíoch as do phaisean, díograis agus gairmiúlacht. D'fhostaigh mé dlíodóirí roimhe seo, ach is tusa an duine is fearr ar oibrigh mé riamh leis. Go raibh míle maith agat!
 • Ní féidir liom a rá leat cé chomh mór is atá mé as an obair iontach dlí a rinne tú ar mo shon. Go raibh maith agat as tosaíocht a thabhairt dom mar chliant agus as gach rud atá i do chumhacht a dhéanamh chun cabhrú liom mo chás a bhuachan.
go raibh maith agat-nóta-don-aturnae-as-seirbhísí-rendered

Teachtaireachtaí do Dhlíodóir Inimirce

 • Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as do chuid ama agus tacaíochta le linn an phróisis iarratais ar víosa, agus as cabhrú liom an toradh inmhianaithe a bhaint amach.
 • Táim an-bhuíoch as do chabhair, rud a d'éirigh agus a bhí éasca le heisiúint mo víosa inimirceach.
 • Níor theastaigh uaim ach go mbeadh a fhios agat cé chomh buíoch agus atá mé as do chomhairle agus do threoir san ábhar seo.
 • Is mór agam an t-am agus an fuinneamh a chaith tú ag cabhrú liom víosa oibre a fháil.
 • Táim an-bhuíoch as an obair a rinne tú a chuaigh chun sochair ní amháin domsa ach do mo theaghlach freisin. Níl a fhios agat cén tionchar a bhíonn ag do phaisean ar shaol daoine eile. Go raibh maith agat as do chuid ama.
 • Táim an-bhuíoch as an obair chrua ar fad a rinne tú ar mo chás inimirce. Ní féidir le mo theaghlach ná mise buíochas a ghabháil leat go leor as do thiomantas do dhlí na hinimirce.
 • Go raibh míle maith agat as ionadaíocht a dhéanamh dom i mo chás, agus as cosc ​​a chur orm a bheith díbeartha.
 • Ba mhaith liom mo bhuíochas as cuimse a chur in iúl as ionadaíocht a dhéanamh dom agus as an-chuid ama agus iarrachta a chaitheamh ar mo cheisteanna díbeartha. Go raibh maith agat arís as do shaineolas ar mo chás a réiteach.
 • Go raibh maith agat as cabhrú liom dul trí mo cholscaradh mar shaoránach eachtrach - bhí do raon leathan saineolais fíor-riachtanach le linn na tréimhse deacra seo. Ní féidir liom buíochas a ghabháil leat go leor.
 • Rinne do chabhair difríocht mhór i mo shaol. Bhí tú in ann an toradh inmhianaithe a fháil laistigh de thréimhse ghairid ó chomhdú m'iarratas ar chárta glas. Is mór agam do chuid iarrachtaí. Go raibh maith agat!

Litir Samplach chuig Dlíodóir Inimirce

A _____ a chara,

Go raibh maith agat as do chúnamh agus freagraí pras. Chuaigh tú an míle breise i ndáiríre agus rinne tú níos mó ná do dhóthain chun cabhrú liom ceadúnas oibre agus víosa inimirceach a fháil.

Beidh mo theaghlach agus mé féin fíorbhuíoch díot as na deiseanna a thug tú dúinn a shaothrú trí do chúnamh sa phróiseas inimirce. Tá bhur n-obair chrua ar fad fíor-luachmhar dúinn.

Go raibh maith agat as do ghairmiúlacht agus do thacaíocht leanúnach. Is mór agam gach rud.

Le meas,

_____________

go raibh maith agat-nóta-don-aturnae-as-seirbhísí-rendered

Teachtaireachtaí do Dhlíodóir Colscartha

 • Is tréimhse chomh strusmhar é an colscaradh i saol duine ar bith. Ní féidir liom fiú tús a chur le cainníochtú a dhéanamh ar na bealaí a d’éascaigh do chúnamh dlíthiúil mo shaol. Go raibh míle maith agat as do chuid iarrachtaí.
 • Táim buíoch díot a bheith i mo chúinne agus mé ag troid le mo iar-theach sa chúirt. Níl a fhios agat cé mhéad sólás a bhí agat dom sna hamanna deacra seo.
 • Bíonn áthas orm i gcónaí agus tú ag déanamh ionadaíochta orm in aon ábhar dlí. Tá a fhios agam go bhfuil an t-abhcóide ceart agam a bhfuil tuiscint iontach aige ar cad a tharla idir mé féin agus mo chéile. Go raibh maith agat as aird a thabhairt ar an ábhar seo, agus guím rath leanúnach ort i do ghairm.
 • Go raibh míle maith agat as a bheith i mo abhcóide tríd an aighneas deacair coimeádta seo. Táim chomh buíoch go raibh tú in ann cabhrú liom coimeád iomlán mo leanaí a fháil.
 • Ba mhian liom buíochas a ghabháil leat as do thacaíocht agus cabhair san ábhar seo. Bhí taithí iontach agam leat féin agus le do bhaill foirne le linn na tréimhse deacra seo. Is mór againn do chúnamh le mo cholscaradh.
 • Ní féidir liom buíochas a ghabháil leat go leor as do chabhair ar fad le tairiscint tacaíochta mo chéile. Ní bheinn in ann an ceann is fearr a sholáthar do mo pháistí gan do threoir iontach.
 • Go raibh maith agat as do fhreagraí pras agus as mo chuid fadhbanna a réiteach gan ligean dom dul trí strus ar bith. Is mór agam do chabhair le mo chás.
 • Ní féidir liom buíochas a dhóthain a ghabháil leat as do sheirbhís, agus as ucht mo chás a dhéanamh thar a bheith éasca dul trasna go rathúil os comhair an bhreithimh. Buíochas mór duit féin agus do fhoireann san ábhar seo.
 • Bhí tú féin agus do bhaill foirne fíor-riachtanach le linn na tréimhse deacra seo. Is mór agam do threoir le linn m'imeachtaí colscartha.
 • Go raibh maith agat as guth paiseanta a sholáthar ar mo shon le linn mo thrialach coimeádta. D'oibrigh tú chomh dian sin, agus tá mé ar bís faoi dheireadh an socrú coimeádta is fearr is féidir a bheith agam do mo pháistí.
 • Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as do thacaíocht, agus as mé a threorú tríd an bpróiseas dlí. Go raibh maith agat arís as an spéis a bhí agam i mo cholscaradh. Is tusa an dlíodóir is fearr a d’fhostaigh mé riamh.

Litir Samplach chuig Dlíodóir Colscartha

A _____ a chara,

Theastaigh uaim scríobh chugat chun a chur in iúl duit cé chomh mór is a bhí do chabhair chun mo chás a réiteach go gasta. Tá mé chomh buíoch as tú a bheith le mo thaobh.

Ní bhíonn colscartha riamh éasca, ach le do chabhair, bhí mé in ann dul tríd. Tríd do dhianobair agus do thiomantas, bhíomar in ann teacht ar an socrú coimeádta is fearr dár dteaghlach.

Bhí tú cothrom, rinne tú cumarsáid mhaith, agus bhí tú in ann rannán maoine cothrom a idirbheartú ionas gur féidir le mo theaghlach agus mé féin leanúint ar aghaidh ag maireachtáil go compordach gan mórán cur isteach ar ár saol ó lá go lá.

Ní féidir liom buíochas a ghabháil leat go leor as do chúnamh, am agus iarracht. Guím rath leanúnach ort i do chleachtas. Ní bheadh ​​leisce orm tú a mholadh do chairde nó do bhaill teaghlaigh ar bith atá ag lorg aturnae colscartha le taithí.

Go te,

____________

Bíodh do thuairim agat!

go raibh maith agat-nóta-don-aturnae-as-seirbhísí-rendered

Teachtaireachtaí do Dhlíodóir Real Estate

 • Go raibh maith agat as do chuid oibre crua, cabhair agus tacaíocht i ndíolachán mo theach. Mar gheall ar do shaineolas, bhí idirbheart saor ó bhac againn. Is mór agam do chuid ama agus iarrachta.
 • Go raibh míle maith agat as do chabhair dhocharach le linn ár gcomhaontú ceannaigh a dhréachtú.
 • Go raibh maith agat as do sheirbhís, obair chrua, agus am a chaith tú ag láimhseáil ceannach m'eastát. Táim ag tnúth le sibh a fheiceáil ag bainistiú an réadmhaoine ar mo shon. Míle buíochas as do thacaíocht agus comhoibriú leanúnach.
 • Is mór agam an obair a rinne tú chun athbhreithniú a dhéanamh ar mo dhoiciméid mhorgáiste agus iad a mhíniú dom i dtéarmaí layman. Go raibh míle maith agat as do chuid oibre crua ar fad!
 • Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl duit as ucht am a ghlacadh as do sceideal daingean chun gach mionsonra a bhaineann le maoin m’athar nach maireann a mhíniú dom. Go raibh maith agat as do sheirbhís don tsochaí.
 • Go raibh maith agat as do chomhairle dlí maidir le ceannach mo chéad teach. Murab é do rannpháirtíocht, ní bheinn i m'úinéir tí faoin am seo. Arís eile, is mór agam bhur n-iarrachtaí ar fad ar an ábhar seo.

Litir shamplach chuig aturnae eastát réadach

A _____ a chara,

Bhí mé ag iarraidh scríobh chun buíochas a ghabháil leat as do thacaíocht agus do chomhoibriú. Is mór agam do ngairmiúlacht agus do threoir le linn dom mo mhaoin a dhíol. Is dlíodóir den scoth thú a bhfuil paisean láidir agat do chásanna do chliaint.

Ní bheadh ​​leisce orm do chuid seirbhísí a mholadh d’aon duine a bhfuil aturnae réadmhaoine de dhíth orthu.

Ní féidir liom buíochas a dhóthain a ghabháil leat as an obair chrua agus an iarracht ar fad a chuir tú isteach i mo chás. Rinne tú an doiciméadú iomlán go foirfe agus go tráthúil. Go raibh maith agat arís as do chuid ama a thabhairt dom agus as gníomhú ar mo shon.

Ádh mór,

____________

go raibh maith agat-nóta-don-aturnae-as-seirbhísí-rendered

Teachtaireachtaí d'Aighne Cosanta

 • Go raibh maith agat as cabhrú liom tríd an triail dheacair seo, agus as an toradh is fearr is féidir a chinntiú ar mo shon.
 • Táim chomh buíoch díot as ionadaíocht a dhéanamh dom sa chúirt, agus as a bheith i d’abhcóide cumhachtach ar mo shon le linn na tréimhse deacra seo. Go raibh míle maith agat as do chuid oibre paiseanta, tuisceanach agus iontach.
 • Ba é do chineáltas agus do ghairmiúlacht an solas treorach a bhí agam le linn an ama dhorcha dhúshlánaigh seo i mo shaol. Go raibh maith agat as gach rud.
 • Thug tú muinín dom le linn na gcruachás seo, agus bhí do shaineolas dlí thar a bheith luachmhar dom agus tá sé fós ag dul de bheith luachmhar dom. Go raibh maith agat.
 • Go raibh maith agat as cur in iúl dom go raibh mo chás ag barr do liosta tosaíochta. Níor chaith tú riamh liom mar choirpeach, agus choinnigh tú socair mé i gcónaí agus mhaolaigh tú mo eagla. Ní féidir liom buíochas a ghabháil leat go deo as gach rud atá déanta agat dom.
 • Go raibh maith agat as an tacaíocht, an ghairmiúlacht agus an chomhairle iontach a thug tú dom le linn na tréimhse deacra seo. Is dlíodóir chomh iontach thú!
 • Gan do chabhair agus do chomhairle dlí dochreidte, is cinnte go mbeinn i gcás i bhfad níos neamhbhuana. Go raibh míle maith agat as do thacaíocht agus obair chrua!

Litir Samplach chuig Aighne Cosanta

A _____ a chara,

Theastaigh uaim scríobh chun buíochas a ghabháil leat as ionadaíocht a dhéanamh dom le linn m’imeachtaí cúirte. Bhí do spreagadh agus do thacaíocht do-tomhaiste, fiú nuair a bhí mé ag iarraidh éirí as an gcás.

Go raibh maith agat as do chabhair, diongbháilteacht, misneach, scileanna anailíse agus obair chrua. Tuigim nár ghéill tú domsa ná do mo chás agus gur shocraigh tú idirghabháil chun an cheist a réiteach go tapa lasmuigh den chúirt.

Ní bheadh ​​leisce orm do ghnólacht a mholadh d’aon duine a bhfuil dlíodóir fónta de dhíth air/uirthi.

Go raibh maith agat arís.

Le meas,

____________

Sleachta le Úsáid i Nóta Buíochais le Do Dhlíodóir

 • Buann tú roinnt agus caillfidh tú roinnt, ach íoctar tú as gach ceann acu. - Gan ainm
 • Ní hé an dlíodóir maith an fear a bhfuil a shúil ar gach taobh agus uillinn teagmhais, agus a cháilíonn a cháilíochtaí go léir, ach a chaitheann é féin ar do thaobh chomh croíúil sin, gur féidir leis tú a bhaint as an scata. - Ralph Waldo Emerson
 • Tá cumhacht an dlíodóir i neamhchinnteacht an dlí. - Jeremy Bentham
 • Busted mé scáthán agus fuair mé droch-ádh seacht mbliana, ach ceapann mo dhlíodóir gur féidir leis cúig bliana a fháil dom. - Stephen Wright
 • I Meiriceá, ní chiallaíonn éigiontú go bhfuil tú neamhchiontach, ciallaíonn sé go mbuaileann tú an rapcheol. Cailleann mo chliaint fiú nuair a bhíonn an bua acu. - F. Laoi Bailey

Leideanna chun Nóta Buíochais a Scríobh chuig Do Dhlíodóir

1. Déan é go speisialta le nóta lámhscríofa.

Má sheoltar nóta lámhscríofa cuirfear teagmháil ar leith le do theachtaireacht agus féadann sé cuma níos suntasaí agus níos brí a bhaint as. Cé go ndéantar an jab le ríomhphost nó le litir chlóscríofa, tá rud éigin thar a bheith deas faoi litir nó nóta lámhscríofa.

2. Seol an litir chuig boss do dhlíodóir freisin.

Má oibríonn do dhlíodóir do ghnólacht faoi dhlíodóirí eile, b'fhéidir gur smaoineamh maith é cóip den litir buíochais nó den nóta buíochais a chur chuig a mbainisteoir. Ní fios duit cad a d'fhéadfadh sé a dhéanamh chun a gcuid seansanna bogadh suas sa chuideachta a fheabhsú.

3. Cuimhnigh ar do dhlíodóir le linn na laethanta saoire.

Má chuireann tú cárta saoire milis nó litir chuig do dhlíodóir, is féidir go gcabhróidh sé sin lena séasúr a chur chun cinn. Oibríonn go leor dlíodóirí go crua i rith an tséasúir saoire (go háirithe aturnaetha dlí teaghlaigh, mar gheall ar dhíospóidí coimeádta a thagann chun cinn le linn na laethanta saoire), agus cuirfear i dteagmháil leo le fios go bhfuil tú ag smaoineamh orthu.

4. Scríobh léirmheas dearfach Yelp nó Google do do dhlíodóir.

Faigheann go leor aturnaetha na laethanta seo cuid mhaith dá ngnó ó athbhreithnithe ar líne. Ba mhór ag dlíodóir ar bith athbhreithniú iontach dearfach a fháil ar a leathanach gnó Yelp, nó ar Google. Buaileann sé a rátálacha, agus is féidir le cliaint ionchasacha do theachtaireacht ó chroí a fheiceáil, ag cur lena muinín as cumas dlíthiúil an aturnae.