9 Rann sa Bhíobla ar Chairdis le Mínithe ar gach ceann díobh

Athfhriotail

Is ministir é Tim Truzy in eaglais Chríostaí, agus ghlac sé páirt i reiligiúin eile.

Eaglais bheag tuaithe i Virginia.

Eaglais bheag tuaithe i Virginia.

Íomhánna Lori Truzy/Bluemango- úsáidte le ceadTábhacht na Cairdis sa Chreideamh Críostaí

Gach seachtain, tagann na milliúin Críostaithe chuig séipéil, cosúil leis an gceann sa ghrianghraf thuas, chun adhradh a dhéanamh. Roinneann siad creidimh agus luachanna i spás chun ómós a thabhairt do Dhia. Tagann siad le baill teaghlaigh. Féadfaidh siad cuireadh a thabhairt do chomhoibrithe agus do chompánaigh. Bíonn idirghníomhú ag an bpobal le foireann na heaglaise - gníomhaíonn siad mar leanúna ar theagasc Íosa Críost. Is cairde iad ina gcreideamh.

Is freagracht thábhachtach de chuid an chreidimh Chríostaí í an chairdeas, go mór mar atá i reiligiúin eile. Is minic a shainmhínítear cairdeas mar dhlúthchaidreamh nó nasc a d’fhéadfadh a bheith mothúchánach nó a bhfuil cáilíocht cheangail éigin eile aige. Tá véarsaí sa Bhíobla Iúdó-Chríostaí faoi bhrí an chairdis sa Sean-Tiomna agus sa Nua-Tiomna.

Laistigh den Tiomna Nua tá leabhair dá ngairtear Soiscéal Íosa Críost, mar is iad a theagasc agus a thaistil lena dheisceabail pointe fócasach na dtéacsanna. Go deimhin, labhair Íosa faoi chairdeas i roinnt sleachta le linn a Aireacht ar fud an domhain faoi cheannas Impireacht na Róimhe. Leanann véarsaí as an Sean-Tiomna agus as an Tiomna Nua le léirmhínithe gearra ar cheart go mbeadh siad ina gcuidiú.

Bíobla a bhfuil meas mór air.

Bíobla a bhfuil meas mór air.

Lori Truzy/Bluemango Íomhánna-úsáidte le cead

Rannta as an Sean-Tiomna ar Cairdis

Tá an Bíobla Iúdó-Chríostaí roinnte idir an Sean-Tiomna agus an Tiomna Nua. I ngach ceann acu, tá fo-ailt ar a dtugtar leabhair. (Tá pictiúr de Bhíobla ar fáil.) Is é an Sean-Tiomna an chéad chuid den Bhíobla. Déanann an Sean-Tiomna cuntas ar thrialacha agus ar rath na nIosraeilteach, na nGiúdach. Tá véarsaí cumhachtacha a bhaineann le cairdeas ag roinnt de na leabhair sa Sean-Tiomna. Tá trí cinn de na véarsaí agus na bríonna sin tugtha thíos:

  • Seanfhocal 14:7Fan amach ó amaidí mar ní bhfaighidh tú eolas. Tugann an véarsa seo den Bhíobla treoir dúinn teitheadh ​​ó na daoine sin a ndealraíonn sé go dtugann a ngníomhartha agus a ndearcadh féin dúshlán dóibh i réimsí éagsúla dá saol. Mar sin féin, cuireann an Bíobla in iúl dúinn go bhfuil Dia ag faire thar aon rud eile. Sa mhéid is go bhfuilimid fós le bheith daonnach agus cairdiúil lena leithéid de dhaoine mar is a Chruthuithe go léir sinn.
  • Seanfhocal 22:24Ná déan cairdeas le fear a thugtar chun feirge; agus le fear feirge ní bheidh tú ag dul. Míníonn an seanfhocal seo conas nár cheart dúinn cairdeas a dhéanamh le daoine atá tiomáinte ag fearg. Is dea-chomhairle é daoine teo-tempered a sheachaint; níl feasacht réasúnach agus spioradálta chun tosaigh ina n-iompar. Má dhéantar cairdeas le daoine den sórt sin féadann tú brón croí nó níos measa a chur ort.
  • Seanfhocal 18:24An té a dhéanann mórán cairde déanann sé ar a scrios féin é; ach tá cara ann atá níos dlúithe ná deartháir. Meabhraítear dúinn ón véarsa seo brath ar theagasc ár gcreidimh Chríostaí. Tá an véarsa seo dearfach agus muid ag cur in iúl dúinn go bhfuil Íosa ann i gcónaí. Tugann an véarsa rabhadh dúinn freisin cairde ardchaighdeáin a dhéanamh mar is féidir dochar a dhéanamh dár bhfolláine trí go leor cairde cothrom-aimsire a bheith againn.
Eaglais chloiche ó Carolina Thuaidh.

Eaglais chloiche ó Carolina Thuaidh.

Lori Truzy/Bluemango Íomhánna-úsáidte le cead

Rann an Bhíobla As an Tiomna Nua ar Cairdeas

Cé go bhfreastalaíonn Críostaithe ar eaglaisí éagsúla de dhearaí éagsúla, tá bunchreideamh nasctha leo. Guíonn siad le chéile le linn a gcuid seirbhísí. Féadfaidh siad amhráin a chanadh i jubilation. Tar éis dóibh adhradh mar ghrúpa, is dócha go roinnfidh go leor acu béile le chéile. (Tá séipéal eile le feiceáil sa ghrianghraf.)

Ina theannta sin, glacann Críostaithe focail Íosa Críost agus a dheisceabail (mic léinn) mar bhia le haghaidh machnaimh agus iompair. Déanta na fírinne, scríobh an Apostle Paul, duine de na hiardheisceabail, caibidil iomlán i Leabhar na Corantaigh ar conas ba cheart do Chríostaithe idirghníomhú lena chéile agus leo siúd nach bhfuil an creideamh Críostaí acu. Ar an ábhar sin, 1 Corantaigh 13 a dtugtar an chaibidil grá. Seo thíos roinnt véarsaí ón Tiomna Nua ar chairdeas:

  • 1 Corantaigh 15:33Ná cuir amú: truaillitheann drochchuideachta dea-charachtar. Tagraíonn an rann seo don fhíric go bhfoghlaimímid dea-bhéasa trí bhreathnú agus aithris a dhéanamh orthu siúd a bhfuil siad acu. Má dhéanaimid timpeall orainn féin leo siúd nach gcleachtann cumarsáid ómósach, ansin ar deireadh thiar, glacfaimid na patrúin droch-idirghníomhaithe sin le daoine eile dúinn féin.
  • Colosaigh 3:12Mar sin, cuir ort croí de thrócaire, de chineáltas, de mhisneach, de mhíne, agus de fhoighne; Tá an Apostle Paul ag treoir do chreidmhigh na tréithe spioradálta seo a ghlacadh chun grá Dé a léiriú. Míníonn Paul conas a tharraingíonn na tréithe seo daoine níos dlúithe le chéile sa deireadh. Molann sé go gcruthaítear cairdeas níos luachmhaire nuair a léirítear na tréithe dearfacha seo. Míníonn sé gur cheart dúinn a bheith toilteanach maithiúnas a thabhairt do dhaoine eile.
  • Eoin 15:12Dúirt Íosa, Seo é m'aitheantas go dtabharfaidh sibh grá dá chéile, mar a thug mé grá daoibh.' Tá Íosa ag labhairt faoin gcaoi ar cheart dúinn a bheith inár ndaoine grámhara. Insíonn Íosa dá lucht leanúna gurb é an grá an t-aitheantas is mó díobh go léir. Go bunúsach, gan grá i gcroí duine, tá aon chairdeas taitneamhach agus marthanach dodhéanta.
  • Eoin 15:13Lean Íosa, Ní mó grádh ag fear ar bith 'ná so, go leagfadh duine a anam ar son a chairde. Léiríonn an sliocht seo ó Íosa an tiomantas is airde de chairdeas fíor ó chroí. Bhí foreshadowing an véarsa na himeachtaí le teacht Íosa Críost chomh maith. Mar sin féin, bhí Íosa ag tabhairt le fios cé chomh tábhachtach agus is féidir le cumhacht an chairdis a bheith inár saol.

Cumhacht na Cairdis

Tréith amháin de chairdeas a luann an Bíobla ríthábhachtach. Aithníonn Críostaithe Íosa Críost mar Mhac Dé; Léiríonn sé cumhachtaí míorúla sa Tiomna Nua. Mar sin féin, níor úsáid sé cumhachtaí den sórt sin chun a chuid mac léinn a earcú. Ba é an grá a bhronntanas, a mheall a lucht leanúna.

Chomh maith leis sin, roghnaigh Íosa Críost as gach rang daoine sa tsochaí ag an am sin dá dheisceabail. I measc a chuid mac léinn, bhí dochtúir, iar-bhailitheoir cánach, agus roinnt iascairí. Sa deireadh rinneadh aspail de na leantóirí seo go léir, múinteoirí a d’iompair smaointe Íosa chuig na maiseanna. Ár dteachtaireacht: Níor cheart go mbeadh ár gcairdis teoranta - ba chóir go ndéanfadh ár gcairdis iarracht dul i dteagmháil leis an oiread daoine maithe agus is féidir.

Dhá Rann Eile

  • Mar fhocal scoir, sa Leabhar Lúcás 6:31 , moltar dúinn dhéanamh do dhaoine eile mar a bheadh ​​déanta againne. Tá an tApostle Luke ag ordú dúinn gníomhú i ngrá i gcónaí chun dea-chaidrimh a thógáil.
  • Ina theannta sin, sa Leabhar Eoin 12:15 , cuireann Íosa é sin i gcuimhne dúinn Glaonn sé cairde orainn nuair a ghníomhaíonn muid de réir a theagasc agus dhlí an ghrá. I mbeagán focal, níor cheart go dtiocfadh deireadh le tairiscint agus iompar cairdeas don Chríostaí nuair a bheidh an tseirbhís eaglaise críochnaithe.
Tá cairdeas domhanda agus ar feadh na bliana do Chríostaithe.

Tá cairdeas domhanda agus ar feadh na bliana do Chríostaithe.

Íomhánna Lor Truzy/Bluemango-úsáidte le Cead

Cairdeas Domhanda

Faoi láthair, tá os cionn dhá bhilliún Críostaithe ar domhan agus an t-am ina bhfuil cónaí orainn. Déanta na fírinne, tá an Chríostaíocht aitheanta ag roinnt foinsí mar an reiligiún is mó ar domhan. Mar an gcéanna, tá leaganacha éagsúla den Bhíobla ar fáil go domhanda i bhformhór na náisiún. Táirgtear é i mbeagnach gach teanga ar domhan le go bhféadfaidh daoine staidéar a dhéanamh orthu agus foghlaim uathu faoi go leor topaicí, cairdeas san áireamh. Ní gá duit a bheith ag brath ar chineál amháin Bíobla Críostaí le haghaidh do chuid staidéir.

Mar sin féin, d'úsáid mé na véarsaí ón Leagan Caighdeánach Meiriceánach don alt seo, ach tá go leor roghanna ar fáil. Rinne mé athbhreithniú ar leaganacha eile den Téacs Naofa freisin le linn mo thaighde, amhail is dá mba rud é go raibh mé ag ullmhú chun teachtaireacht a sholáthar ar an Domhnach. Agus seanmóirí á n-ullmhú agam, téim i gcomhairle le roinnt leaganacha éagsúla den Bhíobla chun a chinntiú go bhfuil an t-ábhar clúdaithe go críochnúil i mo sheirbhís. Má shocraíonn tú triail a bhaint as leagan eile den Bhíobla, b’fhéidir gur fusa focail an téacs a chur in iúl duit; Is iomaí cruth agus foirm a bhíonn ar an eagna, agus is féidir an smaoineamh céanna a chur in iúl ar bhealaí éagsúla ó bhéal nó i gcló.

Go bunúsach, tá roinnt focal ciallmhar agus treoir i Leabhar Naofa an reiligiúin Chríostaí maidir le hidirghníomhaíochtaí sóisialta agus spioradálta idir daoine agus Dia. B’fhéidir gur féidir do shaol a shaibhriú trí iniúchadh a dhéanamh ar na véarsaí seo. Tar éis an tsaoil, ba mhaith linn go léir a bheith ina gcairde maithe. Má fhaigheann tú na focail úsáideach, cuir na véarsaí sin a chleachtadh.